Református Szemle 114.3

Title Contributor Page Subject area File
Péter leveleinek etikai aspektusai Éles Éva 247--266 Újszövetség 2021-5443.pdf
A bűn kollektív dimenziójának azonosítható sajátosságai a Szentírásban Bakos István 267--293 Rendszeres teológia 2021-5447.pdf
A „Másik” koncepciója Bonhoeffernél Borsi Attila János 294--303 Rendszeres teológia 2021-5449.pdf
Kemény Simonné Teleki Anna, Erdély „egyik legnemesebb és legeszesebb asszonya” Viczián István 304--338 Egyháztörténet 2021-5450.pdf
Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között Biró István 339--354 Egyháztörténet 2021-5451.pdf
Fazakas Sándor: A Reformatio Vitae jegyében. Tanulmányok a reformátori teológiatörténet, egyháztan és politikai etika tárgykörében Visky Sándor Béla 355--369 Rendszeres teológia 2021-5452.pdf