Középkori klenódiumok továbbélése a református egyházban

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Kovács Mária-Márta: Középkori klenódiumok továbbélése a református egyházban. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére. (2017), 78--94