After half a century

Subtitle
Evaluation of the New Homiletic in 2021
Contributor

Ötven éve megjelent egy rövid homiletikai könyvecske, ami mérföldkőnek bizonyult a homiletika történetében. Címe: Mint aki hatalom nélkül, szerzője pedig Fred B. Craddock. Fél évszázad elegendő távolság ahhoz, hogy értékelni tudjam azt a homiletikai koncepciót, ami a narratív paradigma alapján épült. fel. Ez az értékelés természetesen magyar kontextusból nézve készül, ahol a narratív prédikáció mindig is csak egy messziről jött vendégnek bizonyult az elmúlt ötven évben.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Literáty Zoltán: After half a century. Evaluation of the New Homiletic in 2021. In: Református Szemle 114.6 (2021), 607--615