Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 2002–2013 között

Contributor

A tanulmány a 2002-2013 közötti időszak erdélyi protestáns biblikus irodalom bibliográfiai anyagát összesíti egy rövid bevezetéssel.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Balogh Csaba: Az erdélyi protestáns biblikus kutatás 2002–2013 között. In: Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között Ábel Kiadó (2015), 231--243Ábel Kiadó 2015