Hegyen épült város

Subtitle
Tanulmányok a nyelv, kultúra, identitás témaköréből

Tartalmi besorolás

Rácsnézet | Táblanézet
Kató Szabolcs Ferencz(35--41)

A tanulmány a Dániel könyvében fellelhető feltámadás gondolatát teszi vizsgálat tárgyává. Az Ószövetség-tudományban általánosan elterjedt az a vélemény, mely szerint a személyes feltámadás gondolata először a Dániel könyvének apokaliptikus szakaszában jelenik meg. A konszenzus szerint tehát Dániel könyve Izrael túlvilághitének gyökeres változásáról tanúskodik. A kérdéses szövegrész vizsgálata azonban azt mutatja, hogy Dániel könyve nem egy általános, egész népet érintő feltámadás gondolatának első szövegtanúja, hanem sokkal inkább abban a hagyományban gyökerezik, mely Isten szabadítását a feltámadás motívumának segítségével írja le.

SzaktanulmányÓszövetségapokaliptika, szimbólumok, feltámadásDaniel 12
Koppándi Botond Péter(313--319)

SzaktanulmányGyakorlati teológiagyülekezetépítés