Erdélyi protestáns gyakorlati teológiai áttekintés 2002–2013

Contributor

A tanulmány a 2002-2013 közötti időszak erdélyi protestáns gyakorlati teológia irodalmának bibliográfiai anyagát összesíti. A közlésre kerülő bibliográfia jelzésértékűnek is tekinthető jellemvonást mutat.

Tartalom bibliográfiai hivatkozásban

Kurta József Tibor: Erdélyi protestáns gyakorlati teológiai áttekintés 2002–2013. In: Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között (2015), 245--252