Református Szemle 116.2

Title Contributor Page Subject area File
A prozeliták, avagy betérés a zsidóságba Jónás Norbert-Ferenc 109--138 Újszövetség, Egyéb, Judaica 2023-6170.pdf
A korai anya–gyermek kapcsolat és annak hatása a gyermek lelki fejlődésére és a felnőtt létre a kötödéselmélet fényében, különös tekintettel a lelkipásztor szolgálatára Nagy Eszter 139--168 Gyakorlati teológia 2023-6171.pdf
Egyház a szekularizált világban, evangélium az elvilágiasodó egyházban Sógor Géza 169--181 Rendszeres teológia 2023-6172.pdf
Az erdélyi református elit nemzeti eszméje az 1920 és 1944 közötti kiadványokban Biró István 182--211 Egyháztörténet 2023-6173.pdf
Dáné Veronka – Szabadi István (szerk.): A Tiszántúli Református Egyházkerület zsinati iratai I. 1578–1735 Tasnádi István 212--214 Egyháztörténet 2023-6174.pdf
A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián Balogh Csaba 215--216 Egyéb, Egyéb 2023-6175.pdf