A Kálvinista Világ és a Kiáltó Szó repertóriuma

Contributor

A repertórium magába foglalja a közlemények teljes anyagát. Az összeállítás nem a rovatok szerint történt, hanem tematikusan, a bibliai tudományoktól kezdve, a teológiai diszciplínákon, az egyházi szolgálat területein, a közéleti témákon át, a hírek közléséig halad. Ahol a cím nem utal a tartalomra, vagy ahol kiegészítő magyarázatra, helyesbítésre volt szükség, ott a megjegyzések szögletes zárójelbe találhatók. A 2697 tétel után a Névmutató, a Tárgymutató és a Textuárium segít megtalálni a keresett személyt, témát, bibliai helyet.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Kozma Zsolt: A Kálvinista Világ és a Kiáltó Szó repertóriuma. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 11. Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2003