Vásárhelyi János származása és ifjúkora

Contributor

Vásárhelyi János személyének és munkásságának kutatása, úgymond még gyerekcipőben jár. Az említett témával senki sem foglalkozott behatóbban. Így e munka megalapozója lehet a Vásárhelyi-kutatásnak. A dolgozat, a hajdan élt püspök (1888-1960) származására és ifjúkorára fokuszál, a teológiai éveivel bezárólag (1910). Így életének következő területeit mutatja be: származása, kollégiumi évei és teológiai tanulmányai. Mindezt a következő munkamódszer alkalmazásával tárja az olvasó elé: első lépésként kortörténeti áttekintést ad, majd pedig a “tőle olvass” elve alapján, Vásárhelyi János önéletrajzírását követve mutatja be az eseményeket, úgy hogy közben más beszámolókkal is összeveti az abban leírtakat. Így a kutatás eredményeképpen megismerjük Vásárhelyi János életútjának korai szakaszát, a hajdani püspök személyiségét, teológiai gondolkodásának fejlődését, valamint betekintést nyerünk a Marosvásárhelyi Református Kollégium és a kolozsvári Theológiai Fakultás mindennapjaiba, szerveződésébe, tehát bizonyos kortörténeti adatokkal is szolgál.