Vásárhelyi János származása és ifjúkora tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

életrajz

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Berde Sándor (1856–1894), az elfelejtett teológus 2018 Gaal György
P Szaktanulmány Musnai László (1888–1967) Életrajzi vázlat 2017 Buzogány Dezső
S MA Szakdolgozat Vásárhelyi János származása és ifjúkora 2018 Kállai Benedek
P Életrajz D. dr. Juhász István rövid életrajza 2016 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Erőss Lajos (1857–1911) élete és munkássága 2018 Petrov Anita

Erdélyi Református Egyházkerület

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának 1986. évi jegyzőkönyve 2020 Tatár László
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 29. 1885 Vásárhelyi Boldizsár
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 22. 1879 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 15. 1872 Név Nélkül
P Beszámoló Jelentés az Erdélyi Református Egyházkerület Lelkészértekezleti Szövetségének 2004–2005. évi tevékenységéről 2005 Kállay Dezső
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 7. 1864 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 41. 1898 Molnár Lőrincz
S MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 33. 1890 Vajda Ferenc
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 26. 1883 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 19. 1876 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 12. 1869 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 45. 1903 Czirmay Zoltán
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 4. 1861 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 37. 1894 Tótfalusi József
S BA Szakdolgozat Az erdélyi református egyház kormányhatósága 1956-ban 2017 Törő Attila Miklós
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 30. 1886 Vásárhelyi Boldizsár
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 23. 1880 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 16. 1873 Név Nélkül
S TDK Váratlan fordulat 2021 Biró István
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 8. 1865 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 42. 1900 Szász Béla
S MA Szakdolgozat Vásárhelyi János 2017 Csalóka Ernő
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 34. 1891 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 27. 1883 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 20. 1877 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 13. 1870 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 46. 1904 Ravasz László
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 5. 1862 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 39. 1896 Molnár Lőrincz
S BA Szakdolgozat A reformáció 400 éves jubileumának megünneplése a református egyházban 2017 Lészai Róbert
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 31. 1887 Incze Lajos
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 24. 1881 Név Nélkül
S TDK Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1905) 2022 Nagy Dávid
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 17. 1874 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 9. 1866 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 43. 1901 Szász Béla
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 10. 1867 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 35. 1892 Vajda Ferenc
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 28. 1884 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 21. 1878 Név Nélkül
S MA Szakdolgozat Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1920) 2023 Nagy Dávid
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 14. 1871 Név Nélkül
P Monográfia Dr. Makkai Sándor püspöki jelentése 1931 Makkai Sándor
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 6. 1863 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 40. 1897 Molnár Lőrincz
S MA Szakdolgozat Vásárhelyi János származása és ifjúkora 2018 Kállai Benedek
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 32. 1888 Zayzon János
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 25. 1882 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 18. 1875 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 11. 1868 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 44. 1902 Czirmay Zoltán
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 3. 1860 Név Nélkül
P Sorozat, folyóirat Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 36. 1893 Név Nélkül

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében I 2013 Buzogány Dezső
K A Teológiai Intézet udvara
P Szaktanulmány A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás létrejöttének rövid története 1996 Buzogány Dezső
K Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Tanácsterme Balogh Csaba
S MA Szakdolgozat Vásárhelyi János származása és ifjúkora 2018 Kállai Benedek
P Beszámoló Rendhagyó könyvbemutató és „Kálvin-maraton” 2015 Visky Sándor Béla
P Köszöntés Ballagási búcsúbeszéd 2022 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány Berde Sándor (1856–1894), az elfelejtett teológus 2018 Gaal György
P Beszámoló Áldás, békesség 2019 Tőtős Emese Brigitta
K Ferenc József látogatóban a Teológiai Fakultás épületének avatóünnepségén
P Beszámoló Szakmai egyeztetés és a teológiai képzés kiértékelése az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőivel 2020 Balogh Csaba
P Beszámoló Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem (Jn 3,30) 2021 Szegi Máté Bence
P Rövid szakcikk Milyen teológia kell nekünk? 2002 Kozma Zsolt
K Kolozsvári Teológiai Fakultás
P Beszámoló Tanévzáró beszéd 2023 Kovács Sándor
S TDK Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
S BA Szakdolgozat A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szerepe a belmisszióban 2013 Monda Sándor
P Beszámoló Tehetséggondozó konferencia a kolozsvári protestáns teológián, 2016. október 25. 2016 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Zenei élet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Benkő Timea
P Beszámoló Évzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2019
P Tanulmánykötet Akik jó bizonyságot nyertek 1996 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. II 2013 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között 2021 Biró István
K Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Díszterme Balogh Csaba
S MA Szakdolgozat A Nagyenyedi Teológiai Fakultás utolsó évei 2014 Papp Szabolcs
P Monográfia Az Evángélium szerint Reformált Erdélyrészi Egyházkerület fő-, közép- és elemi oskoláinak állapotrajza 1896 Parádi Kálmán
P Beszámoló Rektori tanévzáró beszéd 2022 Kolumbán Vilmos József
P Recenzió, kritika Rezi Elek: Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Koppándi Botond Péter
P Beszámoló Egy gyémántdiploma margójára 2019 Andrási György
P Szaktanulmány Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
P Beszámoló A hit természetéről Tanévnyitó beszéd – 2019. szeptember 22. 2019 Kállay Dezső
P Katalógus A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának régi állománya 2015 Kurta József Tibor
P Rövid szakcikk Teológiánk története évszámokban (1622–1959) 2002 Kolumbán Vilmos József
K Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Tanácsterme
P Beszámoló Elkezdődött a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2023–2024-es akadémiai éve 2023 Balogh Csaba
S MA Szakdolgozat A Kolozsvári Református Teológiai Fakultás ének- zene egylete a 20. század elején 2023 Ilyés Hunor István
S BA Szakdolgozat Intézetünk élete 1959-1961 2001 Bódis Ferenc
P Beszámoló Felekezeti teológia, egyetemes tudomány Ünnepi szimpózium a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet épületének 120. évfordulóján 2015 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Egy beiratkozási anyakönyv tanulságai 2018 Ősz Sándor Előd
P Beszámoló Évzáró ünnepély 2019 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Bod Péter könyvtárának kötetei a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárában 2017 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. III 2013 Buzogány Dezső
P Beszámoló A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye 2021 Balogh Csaba
P Közlemény A 2022–2023-as tanévben végzett évfolyam ünnepélyes kibocsátása 2023 Balogh Csaba
P Monográfia A Mi Fakultásunk 1940 Gönczy Lajos
P Szaktanulmány Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József
P Közlemény 2022–2023-as akadémiai év megnyitója a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2022 Balogh Csaba
S BA Szakdolgozat Az egyháztörténet oktatása a Kolozsvári Teológiai Fakultáson 1895 és 1948 között 2021 Biró István
P Beszámoló Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról 2017 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának megnyitása az Erdélyi Híradó tükrében 2018 Kolumbán Judit
P Beszámoló Évzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2019 Nagy Eszter
P Szaktanulmány Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948) 2018 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Málnási Bartók György emlékezete 2002 Gaal György
S TDK Az egyháztörténet oktatása a kolozsvári teológiai fakultáson 1895 és 1948 között 2020 Biró István
P Beszámoló Rektori tanévnyitó beszéd 2023 Kovács Sándor
P Beszámoló Nyílt nap a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2023 Kató Szabolcs Ferencz
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei - 1968 2018 Tarr Csaba
P Beszámoló Tanévzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2015 Adorjáni Zoltán
P Beszámoló A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye 2022 Balogh Csaba
P Beszámoló Akadémiai évzáró a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Balogh Csaba
P Beszámoló Csak lélekben a szószéken 2019 Székely József
P Szaktanulmány Pápai Páriz Ferenc két könyve a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet antikva-gyűjteményében 2015 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány Teológus – teológia nélkül 2020 Kulcsár Árpád
P Beszámoló „...tudás és hit nélkül nem lehetünk lelkészek” 2021 Demeter Henrietta
K Kolozsvári Teológiai Fakultás Dőrre Tivadar
P Beszámoló Lezárult a 2022–2023-as akadémiai év 2023 Balogh Csaba
P Monográfia A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás története 1995 Nagy Géza
P Köszöntés Tanévnyitó beszéd 2022. szeptember 18-án 2022 Kovács Sándor
S BA Szakdolgozat Egyházkormányzat: teológia és egyházkerület viszonya, kántorok továbbképzése, a püspöki szolgálat jubileuma a 20. század 80-as éveiben 2019 György Szabolcs
P Szaktanulmány A romániai magyar egyházak az 1956-os forradalom és a megtorlás időszakában 2016 Dávid Gyula
P Szaktanulmány Adalékok a Nagyenyed versus Kolozsvár vitához 2018 Rácz Emese
P Beszámoló Évzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2019 Bíró Beatrix
P Szaktanulmány Impériumváltás után 2021 Biró István

Marosvásárhelyi Református Kollégium

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Kováts Benedek önéletírása és a Marosvásárhelyi Kollégium 2019 Juhos Barnabás Attila
S MA Szakdolgozat Vásárhelyi János származása és ifjúkora 2018 Kállai Benedek

Vásárhelyi János (püspök)

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Vásárhelyi János származása és ifjúkora 2018 Kállai Benedek
S MA Szakdolgozat Vásárhelyi János 2017 Csalóka Ernő