Vásárhelyi János származása és ifjúkora tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

életrajz

Type Title Year Contributor
P Research article Erőss Lajos (1857–1911) élete és munkássága 2018 Petrov Anita
P Research article Berde Sándor (1856–1894), az elfelejtett teológus 2018 Gaal György
P Research article Musnai László (1888–1967) Életrajzi vázlat 2017 Buzogány Dezső
T MA Szakdolgozat Vásárhelyi János származása és ifjúkora 2018 Kállai Benedek
P Biography D. dr. Juhász István rövid életrajza 2016 Adorjáni Zoltán

Erdélyi Református Egyházkerület

Type Title Year Contributor
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 6. 1863 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 40. 1897 Molnár Lőrincz
T MA Szakdolgozat Vásárhelyi János származása és ifjúkora 2018 Kállai Benedek
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 32. 1888 Zayzon János
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 25. 1882 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 18. 1875 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 11. 1868 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 44. 1902 Czirmay Zoltán
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 3. 1860 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 36. 1893 Név Nélkül
T BA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának 1986. évi jegyzőkönyve 2020 Tatár László
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 29. 1885 Vásárhelyi Boldizsár
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 22. 1879 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 15. 1872 Név Nélkül
P Report Jelentés az Erdélyi Református Egyházkerület Lelkészértekezleti Szövetségének 2004–2005. évi tevékenységéről 2005 Kállay Dezső
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 7. 1864 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 41. 1898 Molnár Lőrincz
T MA Szakdolgozat Az erdélyi IKE története 1930-1935 között 2018 Gál Adél
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 33. 1890 Vajda Ferenc
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 26. 1883 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 19. 1876 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 45. 1903 Czirmay Zoltán
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 12. 1869 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 4. 1861 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 37. 1894 Tótfalusi József
T MA Szakdolgozat Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1920) 2023 Nagy Dávid
T BA Szakdolgozat Az erdélyi református egyház kormányhatósága 1956-ban 2017 Törő Attila Miklós
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 30. 1886 Vásárhelyi Boldizsár
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 23. 1880 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 16. 1873 Név Nélkül
T TDK Váratlan fordulat 2021 Biró István
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 8. 1865 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 42. 1900 Szász Béla
T MA Szakdolgozat Vásárhelyi János 2017 Csalóka Ernő
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 34. 1891 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 27. 1883 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 20. 1877 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 13. 1870 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 46. 1904 Ravasz László
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 5. 1862 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 39. 1896 Molnár Lőrincz
T BA Szakdolgozat A reformáció 400 éves jubileumának megünneplése a református egyházban 2017 Lészai Róbert
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 31. 1887 Incze Lajos
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 24. 1881 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 17. 1874 Név Nélkül
T TDK Közigazgatási határmódosítások az Erdélyi Református Egyházkerületben (1868–1905) 2022 Nagy Dávid
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 9. 1866 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 43. 1901 Szász Béla
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 10. 1867 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 35. 1892 Vajda Ferenc
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 28. 1884 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 21. 1878 Név Nélkül
P Series, Journal Az Erdélyi Református Anyaszentegyház Névkönyve 14. 1871 Név Nélkül
P Monograph Dr. Makkai Sándor püspöki jelentése 1931 Makkai Sándor

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat A Nagyenyedi Teológiai Fakultás utolsó évei 2014 Papp Szabolcs
P Monograph Az Evángélium szerint Reformált Erdélyrészi Egyházkerület fő-, közép- és elemi oskoláinak állapotrajza 1896 Parádi Kálmán
P Review Rezi Elek: Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Koppándi Botond Péter
P Report Egy gyémántdiploma margójára 2019 Andrási György
P Research article Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
P Beszámoló Lezárult a 2022–2023-as akadémiai év 2023 Balogh Csaba
P Catalog A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárának régi állománya 2015 Kurta József Tibor
P Greeting Tanévnyitó beszéd 2022. szeptember 18-án 2022 Kovács Sándor
P Report A hit természetéről Tanévnyitó beszéd – 2019. szeptember 22. 2019 Kállay Dezső
P Short note Teológiánk története évszámokban (1622–1959) 2002 Kolumbán Vilmos József
I Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Tanácsterme
T BA Szakdolgozat Intézetünk élete 1959-1961 2001 Bódis Ferenc
P Report Felekezeti teológia, egyetemes tudomány Ünnepi szimpózium a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet épületének 120. évfordulóján 2015 Balogh Csaba
P Research article Egy beiratkozási anyakönyv tanulságai 2018 Ősz Sándor Előd
P Research article A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás létrejöttének rövid története 1996 Buzogány Dezső
P Report Évzáró ünnepély 2019 Balogh Csaba
P Research article Bod Péter könyvtárának kötetei a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtárában 2017 Kurta József Tibor
I Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Tanácsterme Balogh Csaba
P Greeting Ballagási búcsúbeszéd 2022 Ambrus Mózes
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. III 2013 Buzogány Dezső
P Report A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye 2021 Balogh Csaba
P Monograph A Mi Fakultásunk 1940 Gönczy Lajos
P Research article Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József
T BA Szakdolgozat Az egyháztörténet oktatása a Kolozsvári Teológiai Fakultáson 1895 és 1948 között 2021 Biró István
P Report Olvastam egy jó könyvet... Időszerű beszélgetések kortárs teológiáról 2017 Balogh Csaba
P Research article Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának megnyitása az Erdélyi Híradó tükrében 2018 Kolumbán Judit
P Beszámoló Tanévzáró beszéd 2023 Kovács Sándor
P Research article Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948) 2018 Kurta József Tibor
T TDK Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
P Report Évzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2019 Nagy Eszter
P Research article Málnási Bartók György emlékezete 2002 Gaal György
T TDK Az egyháztörténet oktatása a kolozsvári teológiai fakultáson 1895 és 1948 között 2020 Biró István
T MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának jegyzőkönyvei - 1968 2018 Tarr Csaba
P Report Tanévzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2015 Adorjáni Zoltán
P Report Akadémiai évzáró a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Balogh Csaba
P Report Csak lélekben a szószéken 2019 Székely József
P Research article Pápai Páriz Ferenc két könyve a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet antikva-gyűjteményében 2015 Kurta József Tibor
I Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Díszterme Balogh Csaba
P Report Rektori tanévzáró beszéd 2022 Kolumbán Vilmos József
P Research article Teológus – teológia nélkül 2020 Kulcsár Árpád
P Report „...tudás és hit nélkül nem lehetünk lelkészek” 2021 Demeter Henrietta
P Monograph A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás története 1995 Nagy Géza
I Kolozsvári Teológiai Fakultás Dőrre Tivadar
T BA Szakdolgozat Egyházkormányzat: teológia és egyházkerület viszonya, kántorok továbbképzése, a püspöki szolgálat jubileuma a 20. század 80-as éveiben 2019 György Szabolcs
P Research article A romániai magyar egyházak az 1956-os forradalom és a megtorlás időszakában 2016 Dávid Gyula
P Research article Adalékok a Nagyenyed versus Kolozsvár vitához 2018 Rácz Emese
P Beszámoló Elkezdődött a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2023–2024-es akadémiai éve 2023 Balogh Csaba
P Report Évzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2019 Bíró Beatrix
P Research article Impériumváltás után 2021 Biró István
T MA Szakdolgozat A Kolozsvári Református Teológiai Fakultás ének- zene egylete a 20. század elején 2023 Ilyés Hunor István
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében I 2013 Buzogány Dezső
I A Teológiai Intézet udvara
T MA Szakdolgozat Vásárhelyi János származása és ifjúkora 2018 Kállai Benedek
P Report Rendhagyó könyvbemutató és „Kálvin-maraton” 2015 Visky Sándor Béla
P Research article Berde Sándor (1856–1894), az elfelejtett teológus 2018 Gaal György
P Report Áldás, békesség 2019 Tőtős Emese Brigitta
I Ferenc József látogatóban a Teológiai Fakultás épületének avatóünnepségén
P Közlemény A 2022–2023-as tanévben végzett évfolyam ünnepélyes kibocsátása 2023 Balogh Csaba
P Announcement 2022–2023-as akadémiai év megnyitója a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2022 Balogh Csaba
P Report Szakmai egyeztetés és a teológiai képzés kiértékelése az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőivel 2020 Balogh Csaba
P Report Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem (Jn 3,30) 2021 Szegi Máté Bence
P Short note Milyen teológia kell nekünk? 2002 Kozma Zsolt
I Kolozsvári Teológiai Fakultás
T BA Szakdolgozat A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szerepe a belmisszióban 2013 Monda Sándor
P Report Tehetséggondozó konferencia a kolozsvári protestáns teológián, 2016. október 25. 2016 Balogh Csaba
P Research article Zenei élet a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2018 Benkő Timea
P Beszámoló Rektori tanévnyitó beszéd 2023 Kovács Sándor
P Report Évzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2019
P Collection of studies Akik jó bizonyságot nyertek 1996 Kozma Zsolt
P Report Nyílt nap a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2023 Kató Szabolcs Ferencz
P Report A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye 2022 Balogh Csaba
P Research article A református egyház vendégeinek és külföldi teológiai hallgatóinak megfigyelése Romániában, a 20. század második felében. II 2013 Buzogány Dezső
P Research article Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között 2021 Biró István

Marosvásárhelyi Református Kollégium

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Vásárhelyi János származása és ifjúkora 2018 Kállai Benedek
T BA Szakdolgozat Kováts Benedek önéletírása és a Marosvásárhelyi Kollégium 2019 Juhos Barnabás Attila

Vásárhelyi János (püspök)

Type Title Year Contributor
T MA Szakdolgozat Vásárhelyi János származása és ifjúkora 2018 Kállai Benedek
T MA Szakdolgozat Vásárhelyi János 2017 Csalóka Ernő