Berde Sándor (1856–1894), az elfelejtett teológus

Contributor

A kolozsvári Ev. Ref. Theologiai Fakultás történetét olvasva, alig találunk utalást arra, hogy már megnyitása előtt volt egy tanára, aki kiküldetésben Nagyenyeden tanított, és nem érte meg a kolozsvári intézet tényleges felállítását, amelynek talán igazgatói székét is elnyerhette volna. Berde Sándor ez a mindössze négy esztendeig tanárként szolgáló teológus.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Gaal György: Berde Sándor (1856–1894), az elfelejtett teológus. In: Református Szemle 111.3 (2018), 306--336