Jonathan Edwards esztétikai nyelvezete

Contributor

Munkámban Jonathan Edwards szépségről szóló írásait és prédikációit elemzem. A szépségről megfogalmazott elképzeléseiről nem maradt fenn pontos meghatározás, de a szépségről való gondolkodásának töredékei megtalálhatók műveiben. Dolgozatom nem titkolt szándéka, hogy egységes képet nyújtsak arról, hogy Edwards mit gondol a szépségről. Hogyan írható le a szépség, mi határozza meg a szépségről alkotott képünket, hogyan érzékeljük a szépséget a világban? Edwards több művében is említi azt a gondolatát, hogy kétféle szépség létezik a világban: van egy felsőbbrendű szépség - amely az isteni világhoz tartozik, és van egy egyszerű szépség, amely az isteni tulajdonságok megjelenítője, és amely világunk egységét, békéjét és összetartozását jelenti. Miután dolgozatomban bemutattam, hogyan lehet a szépséget érzékelni, bemutatom minden szépség forrását Isten szépségében, majd ismertetem a Szentháromság másik két tagjának jellemzőit: Krisztus szépségét és a Szentlélek tökéletességét. Edwards következetesen és bőséges részletességgel írja le a szépség kritériumait és azokat a tulajdonságokat, amelyek a Szentháromság tagjaira igazak, így könnyű dolgunk van, ha mindezt nyelvileg ragadjuk meg. Érvelésem utolsó fejezetében egy kritikusabb hangot ütök meg, ahol megfigyelem, hogy Edwards szentháromságtanát milyen mértékben alakította a szépségről való meghatározott gondolkodása.

Tartalmi besorolás