A szexuális incesztus és abúzus okozta lelki sérülések feldolgozási folyamatainak a segítése

Contributor

A dolgozat elméleti kutatásának elsődleges kérdésköre az abúzus és incesztus témájával kapcsolatban, azoknak rendkívül vitatott volta miatt, maga a jelentéskör tisztázása: mit jelent ez a két, látszólag szimpla kifejezés? A megfelelő meghatározások keresése közben egy egyszerű konklúzióra jutottam: sem az áldozatoknak, sem a bántalmazóknak nincsenek általános típusai. A következő kérdéskör a lelkigondozó, mint segítő szakember pozíciójából feltett kérdéseket tartalmazza, amelyek arra irányulnak, hogy egy bántalmazottal való lelkigondozói kapcsolat hogyan válhat gyógyító kapcsolattá. A kutatás célja eszközöket találni a lelkigondozói térben történő meglévő traumák felismerésére, azok feldolgozásának segítésére és a további traumatizációk lehetőségének a csökkentésére, mindehhez pedig a A kutatás empirikus formáját a jövendőbeli segítő szakemberek, vagyis lelkigondozók személyére fókuszáló nemi erőszak mítosz hatásait vizsgáló attitűd- vizsgálat nyújtotta. A segítő úgynevezett másodtanú pozícióba kerül, amint belép az áldozattörténetbe annak megismerése által. Ennek a belépésnek és az azt követő jelenlétnek azonban rendkívül sok módja létezik. Az egyik legmeghatározóbb tényező a jelenlét módját illetően a nemi erőszak mítosz: a kutatás éppen ezért irányul arra, hogy a teológiai hallgatók viszonyulásait hogyan és milyen mértékben határozza meg a társadalomban széles körben jelenlévő nemi erőszak mítosz. A dolgozat témaköre egy olyan marginalizált életterületre vezetett engem és vezeti a dolgozat olvasóit is, amely nem hétköznapi beszédtéma tárgyát képezi mégis a társadalom „leghétköznapibb” jelensége, annak megnyilvánulási arányait tekintve. A kutatási folyamat egyik konklúziója számomra, hogy rendkívül hasznos a társadalomtudományok és a teológia találkozási pontjait keresni, sőt elősegíteni. Az említett találkozás helye maga a lelkészi és a lelkigondozói hivatás végzésének területei.