Augustinus Szentháromság-tana a De Trinitate című műve alapján

Contributor

E dolgozat Aurelius Augustinus Szentháromságtanának mélyebb megértésére összpontosít. Református egyházunk, hitvallásunk meghatározó tétele a Szentháromságtan, mely a maga titokzatosságával mindig hagy kérdéseket maga mögött, sok hívő ember számára nem egyértelmű, mit foglal magába e tétel. Dolgozatom arra keres választ, hogyan kell a Szentháromság személyeit egyben és külön látni, elképzelni. Augustinus komoly bibliaismerettel és apologetikai céllal írta meg művét, így a mai kor embere egy bibliailag megalapozott tantételbe nyerhet betekintést, mely nem csupán a megértésben segít neki, hanem abban is, hogy hite védelmében fel tudjon lépni. Az általam tanulmányozott szerző művében néhány ószövetségi igehely szentháromságtani jelentőségét is kiemeli. Miért nevezhető Fiúnak Jézus, kitől származik a Szentlélek, hogy lehet egyként tekinteni a Szentháromság személyeire, milyen viszony áll fenn közöttük? E kérdések megválaszolása Augustinus korában is éppoly nehézségnek számított, mint napjainkban. Augustinus Szentháromságtanának rendszere úgy mutat az Atyára, Fiúra és Szentlélekre, hogy nem veszíti szem elől egy pillanatra sem a köztük levő egyenlőséget. Logikailag felépített érvelése rávilágít számos achillesi pontra, melyek közül egyet sem hagy megoldatlanul. E dolgozatban kifejtett augustinusi elgondolás segíti a keresztyén ember gondolkodását abban, hogy beavatott legyen eme isteni titok rejtelmeibe, annak a Szentháromságnak a titkába, mely körülveszi az embert, lényében ragadja meg, szüli újjá és vezeti.

Tartalmi besorolás