Kálvin János és Dietrich Bonhoeffer írásmagyarázatának összehasonlítása a Máté írása szerinti evangélium ötödik fejezete alapján

Contributor

Kálvin János, mint reformáció korának, nagy írásmagyarázója és Dietrich Bonhoeffer, mint „Karl Barth szövetségese”, a modern teológiai szemlélet egyik legjelentősebb képviselője munkásságának jellemvonásait hozom ebben a dolgozatban szintézisbe. Célom, hogy a két eltérő korszakban élő írásmagyarázó munkájában fellelhető különbözőségekre rávilágítsak, hogy a Szentírás e részét még jobban megértsem, és a két írásmagyarázó célkitűzéseit az akkori kor fényében megragadjam.

Tartalmi besorolás

Szakdolgozat típusa: BA Szakdolgozat
Szakterület: Újszövetség, Rendszeres teológia
Kulcsszavak: hermeneutika, Hegyi Beszéd
Emberek: Kálvin János, Dietrich Bonhoffer
Bibliai hivatkozás: Máté 5