Böngészés tartalomtípus szerint

Protestáns Teológiai Intézet Repozitóriuma

Frissen hozzáadott tartalom

PublikációKiss Jenő2023

Din perspectiva mea, obstacolul care ne împiedică să căutăm din nou ceea ce considerăm a fi corect pentru fiecare dintre noi reprezintă, în realitate, o altă problemă, mai precis, o atitudine greșită față de nedreptățile comise. Această atitudine poate implica negarea, minimalizarea sau amplificarea gravității infracțiunilor, evitarea asumării responsabilităților sau transferul acestora către alții. O astfel de abordare a păcatului este una dintre cele care pot da naștere la situații foarte complexe și descurajatoare în consilierea pastorală (pastorație).

Publikáció típusa: SzaktanulmányTémakör: Gyakorlati teológiaKulcsszavak: lelkigondozás, kontextuális lelkigondozás, megbocsátás, elidegenedés, vétekPeople: Martin Buber, Böszörményi-Nagy Iván
PublikációSomfalvi Edit2023

Tineretul de astăzi se confruntă cu o criză a identității valorilor, fără a fi vinovat pentru aceasta. Cei responsabili de educația și îndrumarea lor, cum ar fi părinții, dascălii, clericii și îndrumătorii spirituali, și-au pierdut orientarea spirituală, preferând adesea siguranța în locul mântuirii. În societatea actuală, se observă o predominanță a răului explicată prin prisma mentalității evoluționiste susținute de știință. În acest context, cuvintele din Sfânta Scriptură și apelul către Dumnezeu par a fi fără rost.

Publikáció típusa: SzaktanulmányTémakör: Gyakorlati teológiaKulcsszavak: hitoktatás (katechézis), oktatástörténet, vallásoktatás, valláspedagógia
PublikációKoppándi Botond Péter2023

Este o senzație teribilă pentru predicatorii practicanți să constate că metodele testate și ani de zile funcționale par să fie învechite, iar tipurile de predicări care păreau altădată eficiente sunt acum întâmpinate cu priviri plictisite și puterea lor de motivare de odinioară pare să fi dispărut. În astfel de momente, pastorii și specialiștii în omiletică încep să caute idei noi și inovatoare, pentru a putea pre-dica cu succes Cuvântul lui Dumnezeu.

Publikáció típusa: SzaktanulmányTémakör: Gyakorlati teológiaKulcsszavak: igehirdetés (prédikáció), narratív prédikálás, esztétika, homiletika, "Új-homiletika" mozgalom, amerikai homiletika
PublikációSzékely József2023

În cartea sa Biografie van de dominee, teologul practic olandez Heitink dedica un capitol special dezvoltării oficiului pastoral protestant. El se întreabă când a apărut pastorul protestant așa cum îl cunoaștem astăzi în istoria bisericii. Răspunsul la această întrebare ne duce înapoi în secolul al XVI-lea. În istoria Reformei, acesta este momentul când apare pastorul, însă nu ca preot hirotonit din sânul clerului, ci ca laic. Potrivit doctrinei reformate, membrii comunității lui Dumnezeu ocupă diverse oficii, iar în vârful acestora se află funcția de pastor.

Publikáció típusa: SzaktanulmányTémakör: Gyakorlati teológiaKulcsszavak: lelkipásztor, lelkipásztori szolgálat, tisztség, reformátori tisztségértelmezés
PublikációKovács Sándor2023

Acest scurt studiu aduce în atenție evoluția predării și practicii muzicale în cadrul colegiului unitarian din Cluj în perioada secolelor XVI–XIX. De la interdicția instrumentelor muzicale și a cântatului indecent la permisiunea treptată a practicii muzicale în incinta colegiului și introducerea predării muzicii, evoluția reflectă schimbările sociale și culturale din acele vremuri.

Publikáció típusa: SzaktanulmányTémakör: EgyháztörténetKulcsszavak: unitárius egyház, erdélyi unitárius egyház, 16. századi egyháztörténet, 17. századi egyháztörténet, 18. századi egyháztörténet, 19. századi egyháztörténet, zeneoktatás, Kolozsvári Unitárius Kollégium
PublikációŐsz Sándor Előd2023

Colecția Blaj a Bibliotecii Filialei Academiei Române din Cluj reprezintă un important vestigiu cultural al greco-catolicismului din Ardeal. Nucleul bibliotecii este format din colecția mănăstirii basilitane ctitorite în 1747 cu hramul Sfintei Treimi. În același an a început activitatea seminarului diecezan. Se pare că cele două instituții au avut o bibliotecă comună. Cărțile au fost inventariate pentru prima dată în 1752.

Publikáció típusa: SzaktanulmányTémakör: Egyháztörténet, Egyéb, MűvészettörténetKulcsszavak: könyvtörténet, magánkönyvtár, reformáció, magyar reformáció, román reformátusok
PublikációTódor Csaba2023

În această cercetare, voi investiga natura umană. Abordarea acestei teme a fost influențată atât de un motiv direct, cât și de unul indirect. Motivul direct este reprezentat de contextul epidemiologic recent, în timp ce motivul indirect derivă din viața noastră bisericească în general, și mai ales din dimensiunea noastră teologică și liturgică. Am observat că întrebările și preocupările ridicate de mulți dintre noi nu sunt doar subiecte pentru discuții informale, ci necesită o analiză mai detaliată.

Publikáció típusa: SzaktanulmányTémakör: Rendszeres teológiaKulcsszavak: istenképűség, egzisztencia, egzisztencializmus, humanizmus
PublikációPapp György2023

În acest eseu, îmi propun să conturez doctrina referitoare la întruparea lui Isus Hristos așa cum este reflectată în cele mai semnificative crezuri ale creștinismului. Totuși, pentru a înțelege evoluția acestei doctrine, voi începe prin a prezenta câteva imagini din lumea primelor declarații asemănătoare cu crezul care au apărut în perioada post-biblică.

Publikáció típusa: SzaktanulmányTémakör: Rendszeres teológia, EgyháztörténetKulcsszavak: hitvallás, inkarnáció
PublikációÉles Éva2023

Textele sacre conțin pasaje și revelații care ne poziționează în zona limitelor cunoașterii noastre și ne confruntă cu întrebări inconfortabile. Cât de mult putem înțelege despre acțiunile divine? Când recunoaștem că cunoștințele noastre, hermeneutica noastră meticuloasă, logica noastră bine calibrată și chiar dogmele credinței noastre ating punctul lor final? Un exemplu notabil în acest sens îl reprezintă 1 Petru 3:18–22.

Publikáció típusa: SzaktanulmányTémakör: ÚjszövetségKulcsszavak: pokol, pokolra szállás, halál, halál utáni élet, SeolBibliai hivatkozás: 1 Péter 3.18 - 22
PublikációKállay Dezső2023

Pavel din Tars a intrat în istoria creștinismului ca apostol al neamurilor. A fost un predicator neobosit și un învățător inspirat al Evangheliei lui Dumnezeu, care și-a îndeplinit misiunea cu cea mai mare fervoare și devotament necondiționat până la sfârșitul vieții sale. Cu povestea sa de viață fascinantă și cu experiența sa considerabilă în plantarea și consolidarea bisericilor creștine, el se află astăzi în fața noastră ca un om demn de atenția fiecărui slujitor.

Publikáció típusa: SzaktanulmányTémakör: ÚjszövetségKulcsszavak: páli teológia, Pál apostol, szolgálat, páli levelek