György Szabolcs kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

egyházkormányzat

Típus Title Year Contributor
T N/A Egyházkormányzat: teológia és egyházkerület viszonya, kántorok továbbképzése, a püspöki szolgálat jubileuma a 20. század 80-as éveiben 2019 György Szabolcs

hitoktatás (katechézis)

Típus Title Year Contributor
T N/A Apa, mesélj! 2012 Jári Zsolt
T N/A Istentiszteleti rendtartás és mintaistentiszteletek a vallásórások gyermek-istentisztelete számára 2021 Csatári Leila
T N/A Melanchthon Fülöp: Catechesis puerilis 2021 György Szabolcs
T N/A Az identitástudat erősségének szerepe a közösséghez való odatartozásban - 15-17 éves keresztyén fiataloknál 2022 Kutasi Beáta
P Research article Imre Lajos (1888-1974) 1996 Adorjáni Zoltán
T N/A Hatékony katekéta = hatékony katekézis 2020 Várdai Dávid
T N/A Az iskolai katechézis relevanciája az egyház, a fejlődéslélektan és a diákok véleményének tükrében 2019 Andrei Imelda Paula
T N/A A bibliodráma módszerének alkalmazása az öt-nyolc osztályos diákok katekézisében 2012 Kovács László
T N/A Ha mindezt tudod mi hasznát veszed? 2020 Kovács Zsuzsa
T N/A Vallásos nevelésre néző személyiségfejlesztő csoportjátékok elmélete és gyűjteménye 2016 Györgyilyés Izolda
T N/A A média hatása a gyerekekre 2011 Ferkő Andor
T N/A Élmény és/vagy unalom: „mit keres a gyermek a vallásórán!” 2021 Lőrinczi Alpár János
T N/A „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia
T N/A Az Erdélyi Református Kollégiumok IV. osztályosainak istenképe 2022 Pál Orsolya
T N/A A vallásos nevelés segédeszközei és ezek hatása a gyermekek vallásos fejlődésére 2021 Szombatfalvi Etelka
T N/A A vallási nevelés szerepe a személyiségfejlődésben felnőttkorban 2018 Kovács Zsuzsa
T N/A Digitális tanítási segédanyagok a katekétikai munkában 2018 Dénes Erzsébet
T N/A Hogyan munkálhatjuk a II. éves konfirmandusoknál a hitvallástételt a kooperatív módszer segítségével? 2020 Tökölyi Csaba-Krisztián
T N/A A társasjáték szerepe és célzott használata a serdülő korosztályban 2014 Lukács Vilmos István
P Research article Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
T N/A Az ifjúsági munka relevanciája a z-generációs fiatalok számára, kérdőíves kutatások tükrében 2021 Andrei Imelda Paula
T N/A A kisiskolás gyermekek vallásos nevelése 2022 Tamási Noémi
P Research article O călătorie în istoria pedagogiei biblice și antice, ajutorul primordial în formarea ucenicilor lui Isus Hristos 2023 Somfalvi Edit
T N/A A szellemileg sérült emberek hitoktatása 2020 Szabó Gabriella
T N/A A katekézis reformálhatósága-elmélet és tapasztalat különös tekintettel a Szatmári Református Egyházmegyében végzett felmérésekre 2013 Mészáros Mihály Immánuel
T N/A Krisztus-központú gyermekszerű kátéoktatás kérdéseinek feldolgozása kooperatív módszerrel 2018 Tökölyi Csaba Krisztián
T N/A Gyermek-istentiszteletek módszertana és gyűjteménye 2019 Nagy Henrietta

intézménytörténet

Típus Title Year Contributor
T N/A A Nagyenyedi Teológiai Fakultás utolsó évei 2014 Papp Szabolcs
P Monograph A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
P Research article Hagyomány és haladás 2021 Buzogány Dezső
P Monograph A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
T N/A Egyházkormányzat: teológia és egyházkerület viszonya, kántorok továbbképzése, a püspöki szolgálat jubileuma a 20. század 80-as éveiben 2019 György Szabolcs
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Monograph A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás története 1995 Nagy Géza
P Research article A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Research article Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
T N/A Intézetünk élete 1959-1961 2001 Bódis Ferenc
P Monograph A Mi Fakultásunk 1940 Gönczy Lajos
P Report Az egyháztörténet-írás esélye. Az intézményi egyháztörténet-kutatás megszületése 2017 Buzogány Dezső
P Research article Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Research article A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás létrejöttének rövid története 1996 Buzogány Dezső

kántorképzés

Típus Title Year Contributor
T N/A Egyházkormányzat: teológia és egyházkerület viszonya, kántorok továbbképzése, a püspöki szolgálat jubileuma a 20. század 80-as éveiben 2019 György Szabolcs

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet

Típus Title Year Contributor
P Monograph A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás története 1995 Nagy Géza
T N/A Az egyháztörténet oktatása a kolozsvári teológiai fakultáson 1895 és 1948 között 2020 Biró István
T N/A A Kolozsvári Református Teológiai Fakultás ének- zene egylete a 20. század elején 2023 Ilyés Hunor István
I N/A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Díszterme Balogh Csaba
P Research article Málnási Bartók György emlékezete 2002 Gaal György
P Report A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet évzáró istentisztelete és ünnepélye 2021 Balogh Csaba
P Beszámoló Tanévzáró beszéd 2023 Kovács Sándor