Bibza Gábor

Bibza Gábor református lelkipásztor (1974. június 18.) a Kolozsvári Protestáns Teológián tanult (1993–1998). Történészdiplomát szerzett a Babeş–Bolyai Tudomány-egyetemen (1997–2001). Doktori címet Németországban, Münsterben a Westfälische-Wilhelms Universitäten szerzett egyháztörténetből (2009). Kutatási területei a következők: halotti beszédek a kora újkorban (1571–1711), homiletikatörténet, Theodore Beza magyar kapcsolatai.