Bibza Gábor kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

erdélyi nyomtatványok külföldön

Típus Title Year Contributor
P Research article Papírból épített emlékművek, kora újkori, elveszettnek vélt Kárpát-medencei nyomtatványok felvidéki és lengyelországi könyvtárakban 2017 Bibza Gábor

erdélyi református egyház

Típus Title Year Contributor
P Research article Impériumváltás után 2021 Biró István
T N/A Az 1810–1811. évi generális zsinatok 2022 Veress Eszter-Orsolya
T N/A Az 1822 évi Generális zsinat 2022 Virginás Ervin
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1905 Pokoly József
P Research article Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Popular article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article Ami a kötetből kimaradt 2017 Ősz Sándor Előd
P Research article Új irányvonalak az erdélyi református egyházban 1918–1926 között 2019 Kolumbán Vilmos József
T N/A The life of György Verestói 2021 Tasnádi István
P Research article A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Research article Papírból épített emlékművek, kora újkori, elveszettnek vélt Kárpát-medencei nyomtatványok felvidéki és lengyelországi könyvtárakban 2017 Bibza Gábor
P Research article "Kertész az egyház veteményeskertjében" 2018 Buzogány Dezső
P Monograph A vizitáció az Erdélyi Református Egyházban a 16–18. században 2022 Ősz Sándor Előd
T N/A Az 1807-es és 1809-es évi zsinati jegyzőkönyvek 2022 Fodor Éva Annamária
P Monograph A Székelyföldi Református Egyházmegyék 1947 Juhász István
P Research article Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Essay Erdélyi helyzetkép az esperesi és generális vizitációk tapasztalatai alapján 2018 Szegedi László Tamás
P Research article A szórványlét, illetve szórványszolgálat nyelvi kihívásai 2014 Tunyogi Lehel
P Research article A kolozsvári teológiai tanárok katedrán kívüli szolgálata a belmisszióban 2019 Adorjáni Zoltán
T N/A Verstói György élete 2021 Tasnádi István
P Research article Közigazgatás a 16. századi református egyházban. I 2021 Buzogány Dezső
P Research article Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
P Research article A belmisszió hitéleti és társadalomszervezési kihívásai Erdélyben (1895–1907) 2018 Kovács Kálmán Árpád
P Research article Családlátogatás és esperesi vizitáció. III 2022 Buzogány Dezső
P Monograph Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
T N/A Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
P Research article A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Research article Musnai László (1888–1967) Életrajzi vázlat 2017 Buzogány Dezső
P Report 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Tamás Iringó
P Research article Katekézis a református egyházban. I. 2021 Buzogány Dezső
P Research article Kálvin az 1564-iki nagyenyedi zsinaton 1970 Révész Imre
P Research article Az erdélyi püspöki vizitációs helyekről 2017 Ősz Sándor Előd
P Research article Az erdélyi római katolikus káptalan feloszlása és az erdélyi reformáció kezdete: a Gyulafehérvári Református Egyházmegye kialakulása 2018 Gudor Kund Botond

Heidelbergi Káté

Típus Title Year Contributor
P Research article Schüler des Katechismus von Heidelberg unter die Predigt. Ein Erfahrungsbeitrag 2014 Graaf, Jan van der
P Research article A Heidelbergi Káté 1. kérdése 2014 Varga Judit
P Research article Nyomtatott káték a Kárpát-medencében (1538–1711) 2018 Bibza Gábor
P Monograph Az erdélyi román reformáció kátéirodalma 1942 Mózes András
P Report Jubileumi megemlékezés a Heidelbergi Káté születésének 450. évfordulója alkalmával 2014 Hermán M. János
P Research article Betoldás vagy nem? Káténk maradandó megoldatlansága 2014 Fekete Csaba
P Research article A váradi nyomdászat kátékiadványai 2014 Pálfi József
P Research article A hitvallási iratokra jellemző funkciók megjelenése a Heidelbergi Kátéban 2014 Fekete Károly
P Research article A Heidelbergi Káté kéziratos magyarázatai Erdélyben 2014 Ballai Zoltán
P Research article Guilt, Grace and Gratitude 2014 Verboom, Wim
P Research article A hit és a jó cselekedetek kérdése a Heidelbergi Káté korában és ma 2014 Püsök Sarolta
P Review Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata. Hálaadásra vezető vigasztalás 129 kérdés-feleletben 2014 Oroszi Kálmán
P Research article Miért neveztetsz keresztyénnek? A Heidelbergi Káté 32. kérdés-felelete 2014 Busch, Eberhard
P Research article Előszó 2014 Juhász Tamás
P Research article A Stehelin-féle, 1752-es Catechismusi Házi-Kints 2014 Hermán M. János