Szigeti Árpád kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

ének

Típus Title Year Contributor
T N/A Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
T N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Short note Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila
T N/A A léviták és a kultuszi éneklés a Krónikák könyvében 2013 Székely Szilárd
T N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
P Research article Régi-új énekek 2018 Benkő Timea
T N/A A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila

énekeskönyv

Típus Title Year Contributor
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
T N/A A Magyar Református Énekeskönyv eszkatológiájának kritikai vizsgálata 2019 Béres Levente
P Research article Az 1837-es kolozsvári énekeskönyv 2020 Orosz Otília Valéria
T N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
T N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Report Kettős könyvbemutató Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma, A Magyar Református Énekeskönyv tárgymutatója 2016 Balogh Csaba
T N/A A református halottas énekeskönyv múltja és lehetséges jövője 2020 Topai Attila
T N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Research article Forrása: Hoffgreff-énekeskönyv (?) 2015 Fekete Csaba

gyülekezeti éneklés

Típus Title Year Contributor
T N/A A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
T N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
T N/A Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
T N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
T N/A Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
T N/A A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
T N/A Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
P Research article Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente

imádság

Típus Title Year Contributor
T N/A „A négy égtáj felől jőjj elő, lélek!" (Ezékiel 37,9B) 2020 Miklós Tamás
T N/A A bűnvalló imádság elvi és történeti bemutatása 2012 Csiszér Norbert Loránd
P N/A Miért szabad imádkozni? 2002 Varga László
P Research article Hitvallás és imádság mint etikai kérdés 2021 Borsi Attila János
T N/A Az imádkozó Jézus 2017 Márton Edit
T N/A A János 17. szerkezeti és tartalmi sajátosságai 2011 Dénes Lajos Levente
P Review Református imádságoskönyv 2007 Adorjáni Mária
T N/A Istentiszteleti imádságaink vizsgálata 2014 Szigeti Árpád
T N/A A vasárnap délelőtti homiliás istentisztelet imádságainak elvi és történeti bemutatása a Nagybányai Egyházmegyében 2014 Csiszér Norbert Loránd
P Research article Egy Jókai-regény vallási szövege 2018 Bodnár Lajos

liturgika

Típus Title Year Contributor
T N/A Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Research article Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1948–1989) 2019 Kurta József Tibor
T N/A Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila
T N/A Az 1948-as liturgikus istentiszteleti rend 2013 Bálint Imola Orsolya
T N/A Dr. Gönczy Lajos élete és munkássága 2017 Dániel Tamás
P Research article Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948) 2018 Kurta József Tibor