A 116. zsoltár tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

exegézis (szövegértelmezés)

Type Title Year Contributor
P Research article A 116. zsoltár 2021 Karasszon István
P Research article A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja 2016 Kustár Zoltán
P Research article Metaforaalkotás János evangéliumában 2020 Józsa Bertalan
P Szaktanulmány „Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét…” 2023 Éles Éva
P Research article Menedékünk az Örökkévaló Isten 2020 Papp György
P Research article A Lk 24,31 és a 2Tim 4,17 grammatikai megoldásainak háttere és üzenete 2019 Enghy Sándor
P Research article Jesus’s Interpretation of Tragedies, Disasters and Traumas in Luke 13:1–5 2021 Lészai Lehel
P Research article Miért akarta megölni Isten Mózest? 2020 Balogh Csaba
P Research article A Márk 6,34–44 recepciókritikai értelmezése 2020 Bekő István Márton
P Research article A vak Bartimeus meggyógyításáról szóló elbeszélés (Márk 10,46–52) recepciókritikai elemzése 2021 Bekő István Márton
P Research article A Márk 4,35–41 recepciókritikai értelmezése 2018 Bekő István Márton
P Research article A Jób 19,25–27 vizsgálata a 19–27. versek összefüggésében 2022 Máthé-Farkas Zoltán
P Research article Por és forgószél (Jób 42,1-6) 2019 Balogh Csaba
P Research article A kitaszított és kiválasztott 2019 Bustya Dezső
P Research article Az irgalmasság megnyilatkozása Jézus gyógyító tetteiben 2021 Kállay Dezső
P Research article A Jn 8,1–11 eredeti mondanivalójának nyomában 2018 Erős Joó Béla
P Research article Auslegung Kolosser 1,21–2,5 2008 Geréb Zsolt
P Research article A Kol 3,11 a keresztelési formulák és a Kol 3,5–17 tükrében 2022 Nagy József
P Research article Préd 3,1-15 - A fatalizmustól az istenfélelemig 2008 Balogh Csaba
P Research article Pálma, homok vagy főnix? 2019 Máthé-Farkas Zoltán

formakritika

Type Title Year Contributor
P Research article A 116. zsoltár 2021 Karasszon István

ószövetségi exegézis

Type Title Year Contributor
P Research article Metafora vagy nem metafora? 2015 Máthé-Farkas Zoltán
P Research article A 116. zsoltár 2021 Karasszon István
P Research article Zofóniás 1,16–2,2 a kutatásban 2008 Enghy Sándor
P Research article A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja 2016 Kustár Zoltán

zsoltárok

Type Title Year Contributor
P Research article Irodalomtörténeti adatok a Zsoltárok könyvéhez 2021 Molnár János
T MA Szakdolgozat Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
P Research article A therapeuták himnuszéneklése Philón De vita contemplativa című munkája alapján 2007 Adorjáni Zoltán
P Research article A 116. zsoltár 2021 Karasszon István