szolgálat

Type Title Year Contributor
P Research article Cu devotament 2023 Kállay Dezső
P Research article Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós

hitelesség

Type Title Year Contributor
P Research article Jézus-mintázatok a népmesékben 2022 Bálint Péter
P Research article Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós

lelkészi identitás

Type Title Year Contributor
P Research article Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós
T MA Szakdolgozat Gyülekezeti kultúra és személyi narratívák elemzése a lelkészi hivatást vállalók körében 2017 Rád András László
P Research article A vezetői tisztség a református egyházban 2015 Székely József
T MA Szakdolgozat A lelkipásztor házassága és annak lehetséges válságai 2013 Bányai Béla László
T MA Szakdolgozat Teológiai ismeretszerzés, hitélet és szolgálat kölcsönhatásai 2022 Bálint Szilárd
T BA Szakdolgozat A lelkipásztor szerepe az igehirdetésben 2016 Szabó Csilla Julianna
P Research article Szolgálatunk gyönyörűséges terhe alkalmas és alkalmatlan időben 2010 Kozma Zsolt
T BA Szakdolgozat Református lelkipásztorok érzelmi intelligenciájának vizsgálata a XXI. század második évtizedében Romániában 2022 Lacatos Norbert
T BA Szakdolgozat A református lelkészi hivatásvállalás motivációjának értelmezési lehetőségei 2014 Rád András László
P Assessment Szakbírálói értékelés Székely József doktori értekezéséhez 2018 Gonda László

lelkészképzés

Type Title Year Contributor
P Research article A teológus mesterség 2023 Klein Hans
P Report A lelkészképzés jelene és jövője 2021 Balogh Csaba
P Research article Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának megnyitása az Erdélyi Híradó tükrében 2018 Kolumbán Judit
P Research article Az unitárius lelkészi oklevél metamorfózisa 1621–2021 között 2021 Kovács Sándor
P Research article Lelkészképzés mint jövőformálás 2014 Adorjáni Zoltán
T MA Szakdolgozat Az unitárius lelkészképzés története 1915 és 1959 között 2017 Benedek J. Csongor
P Research article Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
P Research article Egy beiratkozási anyakönyv tanulságai 2018 Ősz Sándor Előd
T MA Szakdolgozat Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 1940-1945 között 2022 Ambrus Mózes
P Research article Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között 2021 Biró István
P Collection of studies A Nagyenyedi Református Nagyhét Emlékkönyve 1927 Makkai Sándor
P Research article A nagyenyedi kollégium nemzetközi kapcsolatai a 17–18. században: az újkori református lelkészképzés kihívásai 2018 Gudor Kund Botond
P Report Új gyakornokképzési program és tanácskozás a mentorokkal 2017 Balogh Csaba
P Research article Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós
P Research article A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Report Szakmai egyeztetés és a teológiai képzés kiértékelése az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőivel 2020 Balogh Csaba
P Research article Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 2021 Ambrus Mózes
P Research article Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor

lelkipásztori szolgálat

Type Title Year Contributor
P Report Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban 2018 Székely József
P Research article Influența interpretării reformate a oficiului asupra vocației pastorale 2023 Székely József
P Review Manfred Josuttis: A lelkész más. A jelenkori pasztorális teológia néhány szempontja 2018 Székely József
P Review Helmut Thielicke: Úton a szószék felé. Üzenetek az ifjú teológusoknak és idősebb barátaiknak 2020 Kulcsár Árpád
P Research article Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós
P Review Székely József: Hivatás a hivatal árnyékában. Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban 2020 Málnási Ferenc
T MA Szakdolgozat Lelkészgyerekek viszonyulása az egyházhoz 2023 Demeter Ilona Reményke

szakmai életút

Type Title Year Contributor
P Research article Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós