szolgálat

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Cu devotament 2023 Kállay Dezső
P Szaktanulmány Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós

hitelesség

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Jézus-mintázatok a népmesékben 2022 Bálint Péter
P Szaktanulmány Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós

lelkészi identitás

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A lelkipásztor házassága és annak lehetséges válságai 2013 Bányai Béla László
S MA Szakdolgozat Teológiai ismeretszerzés, hitélet és szolgálat kölcsönhatásai 2022 Bálint Szilárd
S BA Szakdolgozat A lelkipásztor szerepe az igehirdetésben 2016 Szabó Csilla Julianna
P Szaktanulmány Szolgálatunk gyönyörűséges terhe alkalmas és alkalmatlan időben 2010 Kozma Zsolt
S BA Szakdolgozat Református lelkipásztorok érzelmi intelligenciájának vizsgálata a XXI. század második évtizedében Romániában 2022 Lacatos Norbert
S BA Szakdolgozat A református lelkészi hivatásvállalás motivációjának értelmezési lehetőségei 2014 Rád András László
P Bírálat Szakbírálói értékelés Székely József doktori értekezéséhez 2018 Gonda László
P Szaktanulmány Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós
S MA Szakdolgozat Gyülekezeti kultúra és személyi narratívák elemzése a lelkészi hivatást vállalók körében 2017 Rád András László
P Szaktanulmány A vezetői tisztség a református egyházban 2015 Székely József

lelkészképzés

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Az unitárius lelkészi oklevél metamorfózisa 1621–2021 között 2021 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Lelkészképzés mint jövőformálás 2014 Adorjáni Zoltán
S MA Szakdolgozat Az unitárius lelkészképzés története 1915 és 1959 között 2017 Benedek J. Csongor
P Szaktanulmány Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
P Szaktanulmány Egy beiratkozási anyakönyv tanulságai 2018 Ősz Sándor Előd
S MA Szakdolgozat Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 1940-1945 között 2022 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között 2021 Biró István
P Tanulmánykötet A Nagyenyedi Református Nagyhét Emlékkönyve 1927 Makkai Sándor
P Szaktanulmány A nagyenyedi kollégium nemzetközi kapcsolatai a 17–18. században: az újkori református lelkészképzés kihívásai 2018 Gudor Kund Botond
P Beszámoló Új gyakornokképzési program és tanácskozás a mentorokkal 2017 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós
P Szaktanulmány A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Beszámoló Szakmai egyeztetés és a teológiai képzés kiértékelése az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőivel 2020 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 2021 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány A teológus mesterség 2023 Klein Hans
P Beszámoló A lelkészképzés jelene és jövője 2021 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának megnyitása az Erdélyi Híradó tükrében 2018 Kolumbán Judit

lelkipásztori szolgálat

Type Title Year Contributor
P Recenzió, kritika Manfred Josuttis: A lelkész más. A jelenkori pasztorális teológia néhány szempontja 2018 Székely József
P Recenzió, kritika Helmut Thielicke: Úton a szószék felé. Üzenetek az ifjú teológusoknak és idősebb barátaiknak 2020 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós
P Recenzió, kritika Székely József: Hivatás a hivatal árnyékában. Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban 2020 Málnási Ferenc
S MA Szakdolgozat Lelkészgyerekek viszonyulása az egyházhoz 2023 Demeter Ilona Reményke
P Beszámoló Az igehirdetés helye az erdélyi magyar református lelkipásztori hivatáskép alakulásában. Igehirdetői önképünk és öntudatunk változása az 1990–2014 közötti időszakban 2018 Székely József
P Szaktanulmány Influența interpretării reformate a oficiului asupra vocației pastorale 2023 Székely József

szakmai életút

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós