Vade retro Satana! Samarjai Máté János ördögűző liturgiájának ismertetése

Contributor

Nemcsak a római egyházban gyakorolták az ördögűzést, hanem a 11–12. századi megújulási mozgalmakban, sőt a reformátori egyházakban is. Az albigensek egyetlen szentsége a vigasztalás (consolamentum) volt, melyet ördögűzés és kézfeltétel által szolgáltattak ki. A lutheránus egyházban egyre növekvő ellenállások közepette a 18. századig gyakorolták a keresztelés előtti ördögűzést. És arra is van példa, hogy a reformáció helvét irányának követői is – minden valószínűség szerint katolikus hatásra – bizonyos módosításokkal gyakorolták az ördögűzést.

Bibliographic reference

Papp György: Vade retro Satana! Samarjai Máté János ördögűző liturgiájának ismertetése. In: Református Szemle 101.2 (2008), 152--158