Gnosztikusok és az egyháztant vitató óegyházi teológusok az Institutióban

Contributor

Ebben a tanulmányban számba vesszük azokat az ókori eretnekségeket, amelyeket Kálvin az Institutióban említ meg; bemutatjuk, milyen ismeretekkel rendelkezett Kálvin ezeket illetően; és megvizsgáljuk, hogy milyen céllal hivatkozott rájuk.

Bibliographic reference

Papp György: Gnosztikusok és az egyháztant vitató óegyházi teológusok az Institutióban. In: Református Szemle 106.6 (2013), 649--661