Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5.1

Title Contributor Page Subject area File
A Heidelbergi Káté 1. kérdése Varga Judit --294 Systematic theology 2014-5216.pdf
Előszó Juhász Tamás 5--7 2014-5192.pdf
A káték "fölöttébb szükséges voltáról" Rezi Elek 9--12 Systematic theology 2014-5193.pdf
A Heidelbergi Káté Szentírás-használata, különös tekintettel az úrvacsoráról szóló tanításra Vladár Gábor 15--34 New Testament, Systematic theology 2014-5194.pdf
1563: a Heidelbergi Káté első négy kiadása Márkus Mihály 35--42 Systematic theology 2014-5195.pdf
Betoldás vagy nem? Káténk maradandó megoldatlansága Fekete Csaba 46--60 Systematic theology 2014-5196.pdf
A Heidelbergi Káté mint keresztelési hitvallás Verboom, Wim 63--74 Systematic theology 2014-5197.pdf
Az egyház hite és hitvallás az egyházban Juhász Tamás 75--83 Systematic theology 2014-5198.pdf
A hitvallási iratokra jellemző funkciók megjelenése a Heidelbergi Kátéban Fekete Károly 85--100 Systematic theology 2014-5199.pdf
Hitvallás – a magasztalástól a szimbólumig Pólya Katalin 101--108 Systematic theology, Spirituality 2014-5200.pdf
A Heidelbergi Káté időszerű üzenete és korhoz kötött vonásai Szűcs Ferenc 111--120 Systematic theology, Spirituality 2014-5201.pdf
Guilt, Grace and Gratitude Verboom, Wim 121--132 Systematic theology, Spirituality 2014-5202.pdf
Hit és hitetlenség annak idején és a mai világban Szűcs Ferenc 133--143 Systematic theology, Spirituality 2014-5203.pdf
Can the Heidelberg Catechism be Neglected in the Life of the Reformed Church of Hungary? Füsti-Molnár Szilveszter 145--156 Systematic theology, Spirituality 2014-5204.pdf
A hit és a jó cselekedetek kérdése a Heidelbergi Káté korában és ma Püsök Sarolta 157--165 Systematic theology, Spirituality 2014-5205.pdf
Singura mângâiere Androne Mihai 169--186 Systematic theology 2014-5206.pdf
"Vera iustitia et sanctitate praeditum…" Papp György 187--197 Systematic theology 2014-5207.pdf
Miért neveztetsz keresztyénnek? A Heidelbergi Káté 32. kérdés-felelete Busch, Eberhard 199--206 Systematic theology 2014-5208.pdf
Milyen prédikációt hall a mai gyülekezet Isten országáról? Megjegyzések a Heidelbergi Káté 123. feleletéhez Twardella, Günter 207--212 Systematic theology 2014-5209.pdf
Die Freude auf das letzte Gericht Busch, Eberhard 213--219 Systematic theology 2014-5210.pdf
A Stehelin-féle, 1752-es Catechismusi Házi-Kints Hermán János 223--246 Systematic theology 2014-5211.pdf
Kéziratos kátémagyarázatok teológiai vizsgálata Ballai Zoltán 247--270 Systematic theology 2014-5212.pdf
Schüler des Katechismus von Heidelberg unter die Predigt. Ein Erfahrungsbeitrag Graaf, Jan van der 271--277 Systematic theology 2014-5213.pdf
A kátémagyarázatos istentisztelet Kelemen Attila 279--290 Systematic theology 2014-5214.pdf
Fekete Károly: A Heidelbergi Káté magyarázata Kató Béla 291--294 Systematic theology 2014-5215.pdf