Jetró: Midián és Jhwh papja?

Mózes apósának a neve és személye nem egységes az ÓSZ-ben: hol Jetrónak (Ex 3,1; 4,18; 18,1 stb.), hol Reúélnek (Ex 2,19), hol Hobábnak (Bír 4,11) nevezik őt a hagyományok. Mindazonáltal abban egyetértés van az elbeszélések között, hogy egy midianita papról van szó, akivel Mózes házasság útján lép kapcsolatba. A kutatásban az is felmerül az Ex 18,10–12 alapján, hogy Jetró nem akármilyen pogány isten szolgálója, hanem Jhwh papja. Ez utóbbi feltételezést némelykor a régi midiánita-kénita hipotézis egyik érveként sorakoztatta fel a kutatás, mely szerint a jáhwizmus gyökereit a midianiták között kellene keresnünk, Izráelen kívül; azaz az izráeliták Jhwh tiszteletét a midiánitáktól vették volna át Mózes közvetítésével. Bár a kutatás már régóta szkeptikus az említett hipotézissel kapcsolatosan mindmáig vannak újabb képviselői, akik módosítva kitartanak az alaptézis mellett. A tanulmány azt kívánja körül járni, hogy milyen korban keletkezhettek a kérdéses szövegek és valóban Jhwh papjaként tekinthetünk-e Mózes apósára?

Kató Szabolcs Ferencz: Jetró: Midián és Jhwh papja?. In: Fiatal Kutatók és Doktoranduszok IX. Nemzetközi Teológus-Konferenciája 2019 Doktoranduszok Országos Szövetsége (2020), 203--212Doktoranduszok Országos Szövetsége 2020