Rejtélyes találkozások

Subtitle
A börtönben levő lelkek az 1Pt 3,18–22 kontextusában
Contributor

Az 1Pt 3,18–22 különös és egyik legnehezebben értelmezhető szövege a Szentírásnak, amelyben a Kis-Ázsiában igazságtalanul szenvedő keresztyének számára megfogalmazott parainézis hitvallással egészül ki. A perikópa annak bizonyságnak ad hangot, hogy Krisztus halála, feltámadása, mennybemenetele és a szabadítása sokkal tágasabb térben és időben, mint ahogyan azt gondolnánk. Az előadás Krisztus és a börtönben levő lelkek rejtélyes találkozásának exegetikai és teológiai koordinátáit kívánja megjelölni, és három kérdéskört vizsgál: Kik ezek a lelkek? Miről prédikált nekik Krisztus? Mikor történt a találkozás?

Bibliographic reference

Éles Éva: Rejtélyes találkozások. A börtönben levő lelkek az 1Pt 3,18–22 kontextusában. In: Református Szemle 115.3 (2022), 247--258