Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek

Grid view | Table view | Articles table | Articles preview
.25 (2019) 456--
Kurta József Tibor (456--477) Liturgikaoktatás a kolozsvári…
.24 (2018) 5--
Kolumbán Vilmos József (5--5) Lektori salutem!
.24 (2018) 6--
Gudor Kund Botond (6--6) (Lektori salutem!)
.24 (2018) 9--
Rácz Emese (9--21) A reformáció 1717-es évforduló…
.24 (2018) 22--
Benkő Timea (22--35) Harmóniás éneklés a reformáció…
.24 (2018) 36--
Gordán Edina (36--44) Tofeus Mihály (1624–1684) koll…
.24 (2018) 45--
Ősz Sándor Előd (45--64) Szenci Molnár Albert könyvtárá…
.24 (2018) 65--
Kolumbán Vilmos József (65--83) Az Endemann-per újabb kutatása
.24 (2018) 84--
Kovács Sándor (84--94) Egy unitárius értelmiségi élet…
.24 (2018) 95--
Zsigmond Attila (95--115) Adatok Ikafalvi B. János élett…
.24 (2018) 116--
Bartha Zoltán (116--135) A felekezetváltás aránya a 18.…
.24 (2018) 136--
Lukács Olga (136--146) Protestánsellenes intézkedések…
.24 (2018) 147--
Bibza Gábor (147--152) Nyomtatott káték a Kárpát-mede…
.24 (2018) 153--
Sógor Géza (153--159) Bullinger hatása Erdélyben diá…
.24 (2018) 160--
Nagy Norbert Levente (160--175) Régi református egyházi énekek…
.24 (2018) 176--
Geréb Miklós (176--185) A Fiú Isten problematikája Szá…