Koppándi Botond Péter kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

doktoravatás

Típus Title Year Contributor
P Beszámoló Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása. 2017 Koppándi Botond Péter
P Beszámoló 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Tamás Iringó
P Beszámoló Doktori címet szerzett Sipos Dávid 2016 Adorjáni Zoltán
P Beszámoló Doktori címet szerzett Ledán M. István 2020 Adorjáni Zoltán
K N/A Henk van de Graaf és Rolf Binder doktori védése
P Bírálat Vitus-Bulbuk István: Szenvedés–megelégedés–beteljesedés Jób könyve alapján. Pasztorálpszichológiai reflexiók című doktori tézisének értékelése 2018 Hézser Gábor
P Rövid szakcikk Kálvin és Khrüszosztomosz „párbeszéde” a szabad akaratról az Institutióban 2016 Papp György
K N/A Henk van de Graaf doktori fogadalomtétele

egyházköri közgyűlés

Típus Title Year Contributor
P Igehirdetés (prédikáció) Térjen vissza a Lélek! 2008 Koppándi Botond Péter

eljegyzés

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A házasság megáldásának homiletikája 2011 Koppándi Botond Péter

gyülekezetépítés

Típus Title Year Contributor
S N/A Családlátogatás a gyülekezetépítés szolgálatában 2014 Bencze Zsuzsánna
P Szaktanulmány Gyülekezetépítés a Székelykő alatt 2016 Koppándi Botond Péter
S N/A Misszió és gyülekezetépítés korunk gyülekezetében 2012 Cseh Zoltán
P Szaktanulmány Gyülekezetépítés a torockószentgyörgyi vár árnyékában 2014 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány Csoportdinamika és gyülekezetépítés 2016 Pluhár Gábor

házasságkötés

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány A házasság megáldásának homiletikája 2011 Koppándi Botond Péter

homiletika

Típus Title Year Contributor
S N/A A narratív prédikálás mint módszer 2014 Bartha Alpár
P Rövid szakcikk Igehirdetési szolgálatunk mai kérdései 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány A Jelenések könyve 4. fejezetének homiletikai megközelítése 2019 Görözdi Zsolt
P Bírálat Koppándi Botond Péter Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása című doktori értekezésének belső szakbírálata 2017 Gonda László
P Szaktanulmány Az íróasztaltól a szószékig 2016 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány Doce nos orare, quin et prædicare Medgyesi Pál homiletikai öröksége 2015 Papp György
P Szaktanulmány Prédikálás 2.0. 2019 Koppándi Botond Péter
S N/A Narratív prédikáció és a bibliai történetek 2020 Demeter Henrietta
S N/A Benczédi Pál prédikációi 2021 Benczédi Zsófia
S N/A A prédikáció időszerűsége 2015 Albert-Nagy Ákos István
P Szaktanulmány After half a century 2021 Literáty Zoltán
S N/A „Úgy tanította őket, mint akinek hatalma van” 2012 Kelemen Attila Csongor
S N/A Az afroamerikai prédikáció 2022 Ilkei Lóránd
S N/A A prédikáció formája - formai kérdés? 2016 Vékony Roland Ádám
S N/A Apa, mesélj! 2012 Jári Zsolt
P Szaktanulmány Ki prédikál? 2013 Literáty Zoltán
P Laudatio Doktorrá avatták Székely József lelkipásztort 2019 Fekete Károly
P Szaktanulmány „Az Ige testté lett...” 2016 Kulcsár Árpád
P Recenzió, kritika Kees de Ruijter: Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek 2016 Papp György
P Szaktanulmány A megbocsátás magyar ethosza a „nyugat múltfeldolgozásának” évtizedeiben 2014 Simon János
P Recenzió, kritika Kodácsy Tamás: A homiletikai aptum. Hogyan lesz a szószéki beszédből igehirdetés? 2020 Kulcsár Árpád
S N/A A hit hallásból van 2020 Nagy Norbert
S N/A Összefüggések a bibliai elbeszélések és a narratív prédikáció között 2021 Demeter Henrietta
S N/A A prédikálás kommunikációs kérdései napjainkban 2013 Szász Tünde
P Szaktanulmány Miért úgy prédikálunk, ahogy? - Hogyan lehetne? 2016 Koppándi Botond Péter
S N/A A XX. századi amerikai unitárius homiletika 2012 Gyerő Attila
P Szaktanulmány A kritikus kritikusai 2022 Kulcsár Árpád
S N/A A színház, mint evangélium-közlési eszköz 2015 Kelemen Attila Csongor
S N/A A megszólító prédikáció 2012 Nagy Brigitta
P Szaktanulmány A narratív prédikálás mint a gyönyörködtető igehirdetés eszköze 2019 Koppándi Botond Péter
P Beszámoló Az „Új Homiletika” mozgalom és az amerikai protestáns prédikálás megújítása. 2017 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja 2016 Kustár Zoltán
P Szaktanulmány Miért jó tankönyv Ravasz László Homiletikája? 2015 Fekete Károly
P Szaktanulmány Az unitárius homiletika irodalma 1861–1918 között 2015 Koppándi Botond Péter