Gosker, Margriet kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

megigazulás

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Boldog keserűség. A reformátori megigazulástan ábrázolása a marosvécsi református templom mennyezetén 2011 Benkő Timea
P Szaktanulmány Wandelen in het licht 2012 Brinkman, Martien E.
P Szaktanulmány Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor
S N/A „Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.” 2023 Horváth József
S N/A A megigazulástan és az emberi jogok kapcsolata napjainkban 2001 Ander Hilda Piroska
P Szaktanulmány Melanchthon megigazulásról szóló érett teológiája 2018 Sven Grosse
P Szaktanulmány Zur Gemeinschaft berufen, der Gerechtigkeit verpflichtet 2011 Gosker, Margriet
S N/A Heinrich Bullinger: on Justification 2021 Józsa Tamás
P Tanulmánykötet Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből 2018 Kustár Zoltán
P Szaktanulmány Trăiește cel drept prin credință? 2023 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Félreértette-e Luther Pál apostolt? 2010 Haacker, Klaus
P Szaktanulmány Az igazság és a jó cselekedetek kapcsolata az Ef 2,1—10-ben 2016 Geréb Zsolt
P Szaktanulmány Megigazulás – megszentelődés – új életben járás. A marosvécsi református templom mennyezetének ikonográfiai programja 2012 Benkő Timea
S N/A Heinrich Bullinger: a megigazulás 2021 Józsa Tamás
P Szaktanulmány Az igaz hitből él? 2018 Balogh Csaba
S N/A Pál tanítása a hit általi megigazulásról a Róm 3,21-26 alapján 2014 Vékony Roland Ádám
P Szaktanulmány Paul Tillich és a reformátori megigazulástan 2018 Kozák Péter

ökumené

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Reformáció és modernitás 2017 Fazakas Sándor
P Szaktanulmány The formation and ecumenical importance of the so-called 'Nicaeno-Constantinopolitanum' 2011 Pásztori-Kupán István
P Szaktanulmány Zur Gemeinschaft berufen, der Gerechtigkeit verpflichtet 2011 Gosker, Margriet
P Szaktanulmány Tavaszy Sándor beszámolói, írásai az unitáriusokról 2022 Rezi Elek
P Szaktanulmány Az üldözött keresztyének nemzetközi megjelenése 2019 Fischl Vilmos
P Szaktanulmány Egyházi kapcsolatok Erdély és Hollandia között holland protestáns szempontból: misszió, ökumené vagy prozelitizmus? 2018 Beek, Fopkje Ruchama van de

református egyház

Típus Title Year Contributor
P Rövid szakcikk A magyar református teológia európaisága (Teológia-történeti összefüggés) 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Az egy testben levő tagok az egész test fönntartására irányulnak 2012 Kolumbán Vilmos József
P Rövid szakcikk Az erdélyi magyar protestáns (református, unitárius, evangélikus) lelkészképzés magyar örökség 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Zur Gemeinschaft berufen, der Gerechtigkeit verpflichtet 2011 Gosker, Margriet

Református Világszövetség

Típus Title Year Contributor
P Szaktanulmány Zur Gemeinschaft berufen, der Gerechtigkeit verpflichtet 2011 Gosker, Margriet