Gosker, Margriet kutatási területéhez kapcsolódó szerzők

megigazulás

Típus Title Year Contributor
T N/A Pál tanítása a hit általi megigazulásról a Róm 3,21-26 alapján 2014 Vékony Roland Ádám
P Research article Paul Tillich és a reformátori megigazulástan 2018 Kozák Péter
P Research article Boldog keserűség. A reformátori megigazulástan ábrázolása a marosvécsi református templom mennyezetén 2011 Benkő Timea
P Research article Wandelen in het licht 2012 Brinkman, Martien E.
P Research article Az igazságos Isten könyörülő Isten 1970 Tavaszy Sándor
T N/A A megigazulástan és az emberi jogok kapcsolata napjainkban 2001 Ander Hilda Piroska
P Research article Melanchthon megigazulásról szóló érett teológiája 2018 Sven Grosse
P Research article Zur Gemeinschaft berufen, der Gerechtigkeit verpflichtet 2011 Gosker, Margriet
T N/A Heinrich Bullinger: on Justification 2021 Józsa Tamás
P Collection of studies Az Ószövetség és a reformáció: Tanulmányok a héber nyelvű Ószövetség és a protestantizmus kapcsolatának múltjából és jelenéből 2018 Kustár Zoltán
P Research article Félreértette-e Luther Pál apostolt? 2010 Haacker, Klaus
P Research article Az igazság és a jó cselekedetek kapcsolata az Ef 2,1—10-ben 2016 Geréb Zsolt
P Research article Megigazulás – megszentelődés – új életben járás. A marosvécsi református templom mennyezetének ikonográfiai programja 2012 Benkő Timea
T N/A Heinrich Bullinger: a megigazulás 2021 Józsa Tamás
P Research article Az igaz hitből él? Hitvita és exegézis - Habakuk 2,4b reformáció korabeli magyarázataiban 2018 Balogh Csaba

ökumené

Típus Title Year Contributor
P Research article Zur Gemeinschaft berufen, der Gerechtigkeit verpflichtet 2011 Gosker, Margriet
P Research article Az üldözött keresztyének nemzetközi megjelenése 2019 Fischl Vilmos
P Research article Egyházi kapcsolatok Erdély és Hollandia között holland protestáns szempontból: misszió, ökumené vagy prozelitizmus? 2018 Beek, Fopkje Ruchama van de
P Research article Reformáció és modernitás 2017 Fazakas Sándor
P Research article The formation and ecumenical importance of the so-called 'Nicaeno-Constantinopolitanum' 2011 Pásztori-Kupán István

református egyház

Típus Title Year Contributor
P Research article Zur Gemeinschaft berufen, der Gerechtigkeit verpflichtet 2011 Gosker, Margriet
P Short note A magyar református teológia európaisága (Teológia-történeti összefüggés) 2012 Kozma Zsolt
P Research article Az egy testben levő tagok az egész test fönntartására irányulnak 2012 Kolumbán Vilmos József
P Short note Az erdélyi magyar protestáns (református, unitárius, evangélikus) lelkészképzés magyar örökség 2012 Kozma Zsolt

Református Világszövetség

Típus Title Year Contributor
P Research article Zur Gemeinschaft berufen, der Gerechtigkeit verpflichtet 2011 Gosker, Margriet