Első Világháború

Type Title Year Contributor
P Monográfia A békesség kis könyve 1917 Kecskeméthy István
S MA Szakdolgozat A kolozsvári református egyházközségek parokiális köreinek jegyzőkönyvei az első világháború idején 2020 Lészai Róbert
S MA Szakdolgozat Tábori lelkész kapcsolata a hátországgal az első világháborúban 2021 Szász Ferenc
S MA Szakdolgozat A barcasági magyar evangélikus egyházközségek helyzete az 1916-os román betörés után 2020 Erzse András Zsolt
S MA Szakdolgozat A Papolci Református Egyházközség története a két világháború között 2019 Kelemen Álmos
S BA Szakdolgozat A barcasági evangélikus egyházközségek helyzete az 1916-os román betörés után 2018 Erzse András Zsolt

gyülekezettörténet

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A marosludasi egyházközség története 2016 Domokos Norbert István
S MA Szakdolgozat Hat gyülekezet 2021 Bányai Csaba Attila
S MA Szakdolgozat A türkösi egyházközség megalakulása 2013 Bencze Nimród
S MA Szakdolgozat A Felsőboldogfalvi Református Egyházközség története a két világháború között 2019 Lajos József
S BA Szakdolgozat A Szilágyperecsenyi Református Egyházközség mindennapjai, különös tekintettel a XIX. Századra 2015 Ádám Zsolt
S BA Szakdolgozat A Székelyvajai Református Egyházközség története 2020 Andrási Zoltán-Sándor
P Ecclesiae desolatae: Bunyaszekszárd 2002 Higyed István
S MA Szakdolgozat A Székelytompai Református Egyházközség története 2016 Szövérfi Mihály
S BA Szakdolgozat A lerombolt brassói református templom története 2020 Ambrus Mózes
S BA Szakdolgozat A maksai református templom története 2016 Csürös Róbert Gyula
S BA Szakdolgozat A Szilágysámsoni Református Eegyházközség története a két világháború között 2023 Domokos Attila-Zsolt
S MA Szakdolgozat Az Árpástói Református Egyházközség története 2013 Márton Zoltán Barna
S MA Szakdolgozat A Papolci Református Egyházközség története a két világháború között 2019 Kelemen Álmos
S BA Szakdolgozat A Marosi Egyházmegye vizitációs jegyzőkönyve 1732.11.12.-1735.01.28. 2012 Köblös Lehel
S BA Szakdolgozat A Jákótelki Református Egyházközség története 2018 Vincze István
P Milyen vagy ausztráliai magyar református egyház? 2002 Veres Kovács Attila
S MA Szakdolgozat A Bacai Református Egyházközség története 2014 Székely Szabolcs
S MA Szakdolgozat A sóváradi református gyülekezet presbiteri jegyzőkönyvének feldolgozása 2020 Tatár Ferenc
S BA Szakdolgozat A havadi egyházközség története 2015 Csalóka Ernő
S MA Szakdolgozat A lupényi református egyházközség története kezdetektől 1962-ig 2011 Tolnai János Bálint
S MA Szakdolgozat A Széki Református Egyházözség története 2018 Szabó-Elek Zsolt
S BA Szakdolgozat A Györgyfalvi Református Egyházközség története 2012 Nagy István Zoltán
S BA Szakdolgozat A Felsőboldogfalvi Református Egyházközség története 1894-től 1900-ig 2017 Lajos József
S BA Szakdolgozat A Reménység Háza története 2021 Gegő Csenge Beáta
S MA Szakdolgozat Az Erdőfülei Református Egyházközség története 1913-1947 között 2013 Simon Barna
S MA Szakdolgozat A Székelykocsárdi Református Egyházközség élete az első világháború idején 2019 Csegezi Zsolt Dezső
S BA Szakdolgozat A Bánffyhunyadi Egyházközség története 2015 Adorján Dénes
S MA Szakdolgozat A Magyarláposi Református Egyházközség presbitériumi jegyzőkönyve 2011 Orbán István Dániel
S MA Szakdolgozat A Bánffyhunyadi Egyházközség története 2018 Adorján Dénes
S BA Szakdolgozat A Magyardécsei Református Egyházközség kialakulása 2011 Márton Zoltán Barna

Második Világháború

Type Title Year Contributor
P Tudománynépszerűsítő cikk A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S MA Szakdolgozat Belmisszió Észak-Erdélyben 1945-1947 között 2015 Monda Sándor
S MA Szakdolgozat Az Erdélyi Református Egyházkerület Igazgatótanácsának ügyei az 1947-es párizsi békeszerződések után 2022 Tatár László
P Szaktanulmány A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány A Györgyfalvi Menekültek Közművelődési Egyesülete 2018 Hermán János
P Szaktanulmány A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S BA Szakdolgozat A barcaföldvári fogolytábor. Lelkipásztori sorsok 2023 Ungvári Rebeka
P Szaktanulmány A második világháború idején gyakorolt cenzúra Romániában és a Dél-Erdélyi Református Egyház 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S BA Szakdolgozat A magyarországi református egyház állásfoglalása a zsidókérdésben a vészkorszak idején (1938-1944) 2001 Balázs József-Attila
P Szaktanulmány Nemzeti traumák – lokális emlékezet 2017 Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Református lelkészek, egyházi vezetők és a román állami hatóságok 1940–45 között 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S MA Szakdolgozat A Papolci Református Egyházközség története a két világháború között 2019 Kelemen Álmos
P Szaktanulmány Magyar protestáns menekültek pásztorolása a nyugat-európai államokban 1944-től 1956-ig 2018 Hermán János
P Szaktanulmány Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba

Papolci Református Egyházközség

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A Papolci Református Egyházközség története a két világháború között 2019 Kelemen Álmos