Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Királyhágómelléki Református Egyházkerület istentiszteleti életének rövid története (1920–1989) 2020 Kurta József Tibor
S MA Szakdolgozat A II. Bécsi döntés utáni helyzetkép a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben 2013 Lukács Levente
P Bírálat Kiértékelés. Straub Etelka: A Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Buzogány Dezső
P Recenzió, kritika Emődi András (szerk.): KRE 100. Tanulmányok a Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulásának századik évfordulójára 2022 Kulcsár Árpád
P Szaktanulmány A Szilágycsehi Református Dalárda története 2019 Orosz Otília Valéria
P Bírálat Referátum Straub Etelka: Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) című doktori dolgozatáról 2014 Kolumbán Vilmos József
S BA Szakdolgozat Az első és második erdődi zsinat 2018 Varga Tamás Sándor
P Rövid szakcikk A Királyhágómelléki Református Egyházkerület legkorábbi naptárai, kalendáriumai 2023 Emődi András
P Szaktanulmány A nőszövetség a szívek szövetsége 2016 Pálfi József
P Szaktanulmány „Csak azért is... ahogy lehet!” 2021 Kulcsár Árpád
S MA Szakdolgozat A Szilágy-Szolnoki Református Egyházmegye mindennapjai, különös tekintettel a XIX. századra 2017 Ádám Zsolt
P Esszé Királyhágómelléki Református Egyházkerület megalakulása (1920–1939) 2014 Straub Etelka

Szilágy-Szolnoki Református Egyházmegye

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A Szilágyi Traktus 1793-1794-es vizitációs jegyzőkönyveinek átírása 2017 Gál Ervin Gyula
S MA Szakdolgozat A Szilágyi Traktus vizitációs jegyzőkönyve 1795-1796 2017 Molnár Viktor Lajos
S MA Szakdolgozat A Szilágy-Szolnoki Református Egyházmegye mindennapjai, különös tekintettel a XIX. századra 2017 Ádám Zsolt

Szilágyság

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A patronátus intézménye a szilágysági egyházközségekben 2017 Tőtős Emese Brigitta
S BA Szakdolgozat A Szilágysámsoni Református Eegyházközség története a két világháború között 2023 Domokos Attila-Zsolt
S MA Szakdolgozat A Szilágy-Szolnoki Református Egyházmegye mindennapjai, különös tekintettel a XIX. századra 2017 Ádám Zsolt
P Szaktanulmány Adatok Ikafalvi B. János élettörténetéhez 2018 Zsigmond Attila
S MA Szakdolgozat „Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak...” 2022 Mátis Szidónia