Adatok Ikafalvi B. János élettörténetéhez

Contributor

A külföldet megjárt lelkészek közül többen vezethettek valamiféle naplót vagy album amicorumot, de példájukon felbuzdulva bizonyára domidoctus társaikban is megszülethetett az igény, hogy életük jelentősebb történéseit írásban is megörökítsék a következő nemzedékek számára. Jelen tanulmányban egy ilyen „ismeretlen”, neve alapján székelyföldi gyökerekkel rendelkező, s onnan a németalföldi akadémiai kitérővel végül a Szilágyságba került, s haláláig itt fungáló prédikátor, Ikafalvi B. János életére vonatkozó adatokat ismertetem a rendelkezésre álló szerény forrásanyag alapján.

Bibliográfiai hivatkozás

Zsigmond Attila: Adatok Ikafalvi B. János élettörténetéhez. In: Kolumbán Vilmos József (ed.): A reformáció öröksége. Egyháztörténeti tanulmányok. (2018), 95--115