Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

ének

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
P Szaktanulmány Régi-új énekek 2018 Benkő Timea
S BA Szakdolgozat Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S MA Szakdolgozat Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
S BA Szakdolgozat A léviták és a kultuszi éneklés a Krónikák könyvében 2013 Székely Szilárd
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
S BA Szakdolgozat A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
P Rövid szakcikk Az énekkar istentiszteleti szolgálata 2001 Kovács László Attila

gyülekezeti éneklés

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2018 Nagy Norbert Levente
S BA Szakdolgozat Az új énekeskönyv hatása Erdély Maros megyei református gyülekezeteiben 2018 Wagner Henrietta
S MA Szakdolgozat Régi református egyházi énekek a népi emlékezetben 2017 Nagy Norbert Levente
S BA Szakdolgozat A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
S MA Szakdolgozat Énekeskönyvünk a vasár- és ünnepnap délelőtti és délutáni liturgiában 2016 Szigeti Árpád
S BA Szakdolgozat A 16-17. századi magyar református gyülekezeti éneklés, gyakorlati teológiai megközelítésben 2012 Szabó Attila
S MA Szakdolgozat Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
S BA Szakdolgozat Gyülekezeti éneklés a református istentisztelet szolgálatában 2018 Topai Attila

ifjúsági zene

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági vallásos énekkultúra 2013 Lőrinczi Levente
S MA Szakdolgozat Az ifjúsági istentisztelet homiletikai és liturgikai kérdései 2021 Bartha-Pál Aba
S BA Szakdolgozat A modern dicsőitőzenei áramlatok összehasonlító teológiai vizsgálata 2015 Komlósi-Rif Szilvia
S MA Szakdolgozat Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila

zsoltárok

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A 116. zsoltár 2021 Karasszon István
P Szaktanulmány Irodalomtörténeti adatok a Zsoltárok könyvéhez 2021 Molnár János
S MA Szakdolgozat Zsoltáréneklés a magyar református istentiszteleten 2014 Szabó Attila
P Szaktanulmány A therapeuták himnuszéneklése Philón De vita contemplativa című munkája alapján 2007 Adorjáni Zoltán