Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

antropológia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György
S MA Szakdolgozat Az istenképűség értelmezéstörténete és egzegézise 2011 Szilágyi Tamás
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
S BA Szakdolgozat Teológiai antropológiai kérdések a Heidelbergi Káté II. főrésze alapján 2012 Mészáros János András
P Szaktanulmány Teremtés és születés 2012 Balogh Csaba
P Szaktanulmány A bűnténytől az irgalom-tényig 2002 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Horváth Levente
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás II 2016 Visky Sándor Béla
S MA Szakdolgozat Kicsoda az ember Kálvin János és Viktor Emil Frankl antropológiájának tükrében? 2020 Nagy Mátyás
P Szaktanulmány Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja? 2015 Kiss Jenő
P Szaktanulmány Milyennek látta Alexandriai Philón a kezdetben teremtett embert? 2018 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány A szabadságra teremtett ember a szeretet hálójában 2021 Gaál Botond
P Szaktanulmány Jankélévitch metafizikája és emberképe, valamint a megbocsátás I 2016 Visky Sándor Béla
S MA Szakdolgozat Az ember és a teremtett világ egysége Jürgen Moltmann teológiájában 2020 Debreczeni István
P Szaktanulmány Schöpfung und Geburt 2012 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány Pró és kontra a szürke zónában 2022 Lőrinczy Petra

halhatatlanság

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György

korai keresztény antropológia

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György

lélek

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Lélek élet (Róm 8,9–11) 2019 Kállay Dezső
S BA Szakdolgozat A lélek eredete Órigenész gondolkodásában 2016 Gál Adél
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány Lehet-e teste a léleknek? 2021 Ledán M. István
S BA Szakdolgozat Isten lelke az Ószövetségben, különös tekintettel a lélek általi vezetés és tekintély kérdésére 2013 Gál Edith Bella
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
S MA Szakdolgozat A lelkek preegzisztenciája Órigenész gondolkodásában 2014 Mezei Sándor
P Szaktanulmány A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György
P Szaktanulmány Kálvin tanítása a köztes állapotról, avagy alszanak-e a lelkek a halál után? 2017 Ledán M. István

szellem

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György

test

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? II. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány Egységes vagy részekre bontott ember? I. rész 2016 Papp György
P Szaktanulmány A Szentírás antropológiai fogalmai 2015 Papp György