Népoktatás a Küküllői Református Egyházmegyében tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

felekezeti oktatás

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Népoktatás a Küküllői Református Egyházmegyében 2017 Kolumbán Vilmos József
P Monográfia A Kolozsvári Református Theologiai Fakultás története 1995 Nagy Géza
P Szaktanulmány A felekezeti és a nem felekezeti középiskolát választó tanulók jellemzőinek vizsgálata Hargita megyében 2018 Tódor Imre
P Szaktanulmány A református nevelés és oktatás történelmi hagyományainak érvényesülése Karácsony Sándor pedagógiájában 2015 Bognárné Kocsis Judit
P Monográfia Az Evángélium szerint Reformált Erdélyrészi Egyházkerület fő-, közép- és elemi oskoláinak állapotrajza 1896 Parádi Kálmán

Küküllői Református Egyházmegye

Type Title Year Contributor
P Bírálat Kiértékelés. Tamás Iringó: 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Buzogány Dezső
P Szaktanulmány Népoktatás a Küküllői Református Egyházmegyében 2017 Kolumbán Vilmos József
P Szaktanulmány Ami a kötetből kimaradt 2017 Ősz Sándor Előd
P Beszámoló 17–18. századi textíliák a történelmi Küküllői Református Egyházmegyében 2014 Tamás Iringó

oktatástörténet

Type Title Year Contributor
S TDK Az egyháztörténet oktatása a kolozsvári teológiai fakultáson 1895 és 1948 között 2020 Biró István
P Szaktanulmány A felekezeti és a nem felekezeti középiskolát választó tanulók jellemzőinek vizsgálata Hargita megyében 2018 Tódor Imre
S BA Szakdolgozat Az egyháztörténet oktatása a Kolozsvári Teológiai Fakultáson 1895 és 1948 között 2021 Biró István
P Szaktanulmány Népoktatás a Küküllői Református Egyházmegyében 2017 Kolumbán Vilmos József
P Tanulmánykötet Akik jó bizonyságot nyertek 1995
P Szaktanulmány A Debreceni Református Kollégium partikulája Nagyharsányban 2019 Győri L. János
P Szaktanulmány Liturgikaoktatás a kolozsvári Református Theologiai Fakultáson (1895–1948) 2018 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány A kézdi egyházmegye tanítóinak fizetése 1780 és 1784 között 2021 Kolumbán Vilmos József
S BA Szakdolgozat Az 1815. évi Generális Zsinat 2021 Szabó Andor Gellért
P Szaktanulmány Ábécédária (ábécéskönyvek) és olvasókönyvek a humanizmustól a reformációig 2018 Bernhard, Jan Andrea
P Szaktanulmány Carmina gratulatoria hebraica és a hébernyelv-oktatás a Nagyváradi Református Kollégiumban 2021 Zsengellér József