Dél-Erdély

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A második világháború idején gyakorolt cenzúra Romániában és a Dél-Erdélyi Református Egyház 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Társadalmi, egyházi és politikai viszonyok 1940–1945 között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Tudománynépszerűsítő cikk A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S MA Szakdolgozat Belmisszió Észak-Erdélyben 1945-1947 között 2015 Monda Sándor
P Szaktanulmány Református sérelmek Romániában 1940–1945. között 2008 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S BA Szakdolgozat A reformátusok és a románok viszonya a 17. században 2021 Kocsis Norbert-Iosif
P Monográfia A Reformáció Az Erdélyi Románok Között 1940 Juhász István
P Szaktanulmány A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S MA Szakdolgozat Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 1940-1945 között 2022 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba

dél-erdélyi református egyház

Type Title Year Contributor
P Tudománynépszerűsítő cikk A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész története (1940–1945). Kivonat 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S MA Szakdolgozat Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 1940-1945 között 2022 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány A Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Rész működésének kezdetei (1940. szeptember–október) 2007 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S TDK Váratlan fordulat 2021 Biró István
P Szaktanulmány A dél-erdélyi református közösségek és a romániai ostromállapot-törvények (1940–44) 2009 Hankó-Nagy Alpár Csaba
S BA Szakdolgozat A Reménység Háza története 2021 Gegő Csenge Beáta
P Szaktanulmány A második világháború idején gyakorolt cenzúra Romániában és a Dél-Erdélyi Református Egyház 2010 Hankó-Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 2021 Ambrus Mózes

lelkészképzés

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A teológus mesterség 2023 Klein Hans
P Beszámoló A lelkészképzés jelene és jövője 2021 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának megnyitása az Erdélyi Híradó tükrében 2018 Kolumbán Judit
P Szaktanulmány Az unitárius lelkészi oklevél metamorfózisa 1621–2021 között 2021 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Lelkészképzés mint jövőformálás 2014 Adorjáni Zoltán
S MA Szakdolgozat Az unitárius lelkészképzés története 1915 és 1959 között 2017 Benedek J. Csongor
P Szaktanulmány Pár érdekes adalék Felvidék és Erdély református kapcsolatrendszeréről a két világháború között a Losonci Theológiai Szeminárium kapcsán 2017 Lévai Attila
P Szaktanulmány Egy beiratkozási anyakönyv tanulságai 2018 Ősz Sándor Előd
S MA Szakdolgozat Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 1940-1945 között 2022 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány Egyháztörténeti pályatételek és pályamunkák a kolozsvári teológiai fakultáson 1898 és 1944 között 2021 Biró István
P Tanulmánykötet A Nagyenyedi Református Nagyhét Emlékkönyve 1927 Makkai Sándor
P Szaktanulmány A nagyenyedi kollégium nemzetközi kapcsolatai a 17–18. században: az újkori református lelkészképzés kihívásai 2018 Gudor Kund Botond
P Beszámoló Új gyakornokképzési program és tanácskozás a mentorokkal 2017 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Hitelesség mint elvárás és mégis állandó kérdés az egyházi szolgát illetően 2022 Kocsev Miklós
P Szaktanulmány A lelkészek kiválasztása, képzése és beiktatása. II 2021 Buzogány Dezső
P Beszámoló Szakmai egyeztetés és a teológiai képzés kiértékelése az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőivel 2020 Balogh Csaba
P Szaktanulmány Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 2021 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor

Második Bécsi Döntés

Type Title Year Contributor
S TDK Váratlan fordulat 2021 Biró István
P Szaktanulmány Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány Impériumváltás után 2021 Biró István
S TDK Teológiai tanárok munkássága a Református Szemle tükrében a második bécsi döntést megelőzően és azt követően 2022 Ambrus Mózes
S MA Szakdolgozat A II. Bécsi döntés utáni helyzetkép a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben 2013 Lukács Levente
P Szaktanulmány Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 2021 Ambrus Mózes
S MA Szakdolgozat Az erdélyi református elit nemzeti eszmetörténete az 1920 és 1944 közötti kiadványokban 2023 Biró István
P Monográfia A Reformáció Az Erdélyi Románok Között 1940 Juhász István
S MA Szakdolgozat Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 1940-1945 között 2022 Ambrus Mózes

református lelkészképzés

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 1940-1945 között 2022 Ambrus Mózes
P Szaktanulmány Adalékok a Nagyenyed versus Kolozsvár vitához 2018 Rácz Emese
P Beszámoló A lelkészképzés jelene és jövője 2021 Balogh Csaba
P Rövid szakcikk Milyen teológia kell nekünk? 2002 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Református lelkészi oklevél 1702-ből 2014 Kurta József Tibor
P Szaktanulmány A nagyenyedi kollégium nemzetközi kapcsolatai a 17–18. században: az újkori református lelkészképzés kihívásai 2018 Gudor Kund Botond
P Rövid szakcikk Az erdélyi magyar protestáns (református, unitárius, evangélikus) lelkészképzés magyar örökség 2012 Kozma Zsolt
P Szaktanulmány Lelkészképzés mint jövőformálás 2014 Adorjáni Zoltán
P Szaktanulmány Lelkészképzés a Dél-Erdélyi Református Egyházkerületi Részben 2021 Ambrus Mózes
P Beszámoló Szakmai egyeztetés és a teológiai képzés kiértékelése az Erdélyi Református Egyházkerület képviselőivel 2020 Balogh Csaba
P Monográfia Az Evángélium szerint Reformált Erdélyrészi Egyházkerület fő-, közép- és elemi oskoláinak állapotrajza 1896 Parádi Kálmán