„Szekuláris” spiritualitás tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

Type Title Year Contributor

kegyesség (spiritualitás)

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Széljegyzetek Pierre Abélard etikájához 2023 Pop Titus
P Recenzió, kritika Walter Brueggemann: A hit a zsoltárok könyvében 2008 Adorjáni Zoltán
S MA Szakdolgozat „Szekuláris” spiritualitás 2022 Tatár Ágnes-Tekla
P Szaktanulmány Kimozdulás az idegenbe: turisták, menekültek, zarándokok 2023 Simon János
P Szaktanulmány A kegyesség mint a keresztyén magatartás alapformája 2019 Juhász Tamás
P Szaktanulmány Gondolatok a keresztyén kegyesség megértéséhez a szerzetességtől a pietizmusig 2022 Borsi Attila János
P Szaktanulmány Spiritualitás és hivatásszemélyiség, avagy a segítő foglalkozások és az etikai tájékozódás 2023 Becsky Borbála
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Bartha Éva
S BA Szakdolgozat Az imádkozás fontossága a 21. században 2023 Szabó Eszter
S BA Szakdolgozat A spiritualitás változó fogalma a Bibliától napjainkig 2020 Tatár Ágnes-Tekla
P Szaktanulmány „Therapeutica sacra”, avagy a trinitárius modell alkalmazhatóságának egyházi esélyei az egyéni és közösségi lelkigondozás és a holisztikus terápia vonalán 2021 Horváth Levente

modern vallási irányzatok

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Árkádia fényei spirituális egyesületének története és dogmatikai bírálata 2013 Tusa Róbert
S MA Szakdolgozat A Hit Gyülekezetének másik arca 2013 Dezső László Levente
S MA Szakdolgozat „Szekuláris” spiritualitás 2022 Tatár Ágnes-Tekla

modernitás

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat A prédikáció időszerűsége 2015 Albert-Nagy Ákos István
P Szaktanulmány Reformáció és modernitás 2017 Fazakas Sándor
P Szaktanulmány A kereszténység és a posztmodern személyiség 2019 Tódor Csaba
S MA Szakdolgozat „Szekuláris” spiritualitás 2022 Tatár Ágnes-Tekla

szekularizáció

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat „Szekuláris” spiritualitás 2022 Tatár Ágnes-Tekla
P Esszé A metafora halála 2023 Nagy Norbert
P Szaktanulmány Egyház a szekularizált világban, evangélium az elvilágiasodó egyházban 2023 Sógor Géza
S MA Szakdolgozat Kreacionizmus? A teremtéstörténet apologetikus értelmezései és azok teológiai kritikája 2011 Berszán László