Bibliaértelmezés Elisabeth Schüssler Fiorenza munkásságában tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

bibliai hermeneutika

Type Title Year Contributor
S BA Szakdolgozat Bibliaértelmezés Elisabeth Schüssler Fiorenza munkásságában 2022 Lőrinczi Eszter
S TDK „Adj számot a sáfárságodról” 2022 Nagy Norbert
P Rövid szakcikk A hétfejű olvasat, avagy az értelmezés színeváltozásai 2004 Tunyogi Lehel

feminista teológia

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A feminista teológiai irányzat értékelése 2011 Márkos Hunor Elemér
S BA Szakdolgozat Bibliaértelmezés Elisabeth Schüssler Fiorenza munkásságában 2022 Lőrinczi Eszter

feminizmus

Type Title Year Contributor
S MA Szakdolgozat A feminista teológiai irányzat értékelése 2011 Márkos Hunor Elemér
S BA Szakdolgozat Bibliaértelmezés Elisabeth Schüssler Fiorenza munkásságában 2022 Lőrinczi Eszter

hermeneutika

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A tudományos írásmagyarázat szükségessége és módja 2016 Kustár Zoltán
S BA Szakdolgozat Hermeneutikai alapelvek kutatása két évtized unitárius prédikációirodalmában 1971-1991 2005 Nagy Endre
P Szaktanulmány Hogyan olvasunk? 2018 Visky Sándor Béla
P Szaktanulmány A Márk 6,34–44 recepciókritikai értelmezése 2020 Bekő István Márton
P Recenzió, kritika Kerekes Erzsébet: Az idő kairologikus jellege a heideggeri hermeneutikai fenomenológiában 2015 Visky Sándor Béla
S MA Szakdolgozat A prédikációírás hermeneutikai kérdései 2017 Szombatfalvi Csongor
S BA Szakdolgozat Bibliaértelmezés Elisabeth Schüssler Fiorenza munkásságában 2022 Lőrinczi Eszter
P Szaktanulmány Halál utáni élet és feltámadás az Ószövetségben és a keresztyén írásmagyarázat 2017 Balogh Csaba
S BA Szakdolgozat Kálvin János és Dietrich Bonhoeffer írásmagyarázatának összehasonlítása a Máté írása szerinti evangélium ötödik fejezete alapján 2017 Szőcs Endre
P Szaktanulmány Metafora vagy nem metafora? 2015 Máthé-Farkas Zoltán
P Monográfia A bibliai hermeneutika története 1985 Tőkés István
P Recenzió, kritika Ulrich Luz: Theologische Hermeneutik des Neuen Testaments 2017 Geréb Zsolt
S BA Szakdolgozat A történetkritikai szemlélet kezdetei az Erdélyi Protestáns Egyházaknál 2005 Solymosi Alpár
P Szaktanulmány Az igaz hitből él? Hitvita és exegézis - Habakuk 2,4b reformáció korabeli magyarázataiban 2018 Balogh Csaba
P Rövid szakcikk A hétfejű olvasat, avagy az értelmezés színeváltozásai 2004 Tunyogi Lehel