Tavaszy Sándor beszámolói, írásai az unitáriusokról tartalomhoz kulcsszó alapján kapcsolódó címek

magyar egyházak Romániában

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Tavaszy Sándor beszámolói, írásai az unitáriusokról 2022 Rezi Elek

ökumené

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány The formation and ecumenical importance of the so-called 'Nicaeno-Constantinopolitanum' 2011 Pásztori-Kupán István
P Szaktanulmány Reformáció és modernitás 2017 Fazakas Sándor
P Szaktanulmány Tavaszy Sándor beszámolói, írásai az unitáriusokról 2022 Rezi Elek
P Szaktanulmány Zur Gemeinschaft berufen, der Gerechtigkeit verpflichtet 2011 Gosker, Margriet
P Szaktanulmány Egyházi kapcsolatok Erdély és Hollandia között holland protestáns szempontból: misszió, ökumené vagy prozelitizmus? 2018 Beek, Fopkje Ruchama van de
P Szaktanulmány Az üldözött keresztyének nemzetközi megjelenése 2019 Fischl Vilmos

unitárius egyház

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány Unitárius szövegek a prédikációról 2022 Balázs Mihály
S BA Szakdolgozat Confutatio Arianorum azaz Szegedi Kis István Loci Communes-enek egyháztörténeti háttere különös tekintettel az antitrinitarizmus cáfolatára 2001 Nagy Alpár Csaba
P Szaktanulmány Câteva aspecte referitoare la predarea muzicii în colegiul unitarian din Cluj în secolele XVI–XIX 2023 Kovács Sándor
P Szaktanulmány A természetjog eszméje Enyedi György prédikációiban 2022 Simon József
P Szaktanulmány Az unitárius reformáció nyomában 2017 Kovács Sándor
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség textíliáinak adományozói a 16–18. században 2022 Demeter Ágnes
P Szaktanulmány Egy ismeretlen ismerős 2022 Lovas Borbála
P Monográfia Az erdélyi református egyház története 1904 Pokoly József
P Szaktanulmány Liturgiai megújítási kísérletek az unitárius egyházban a 20. század elejétől napjainkig 2024 Koppándi Botond Péter
P Szaktanulmány Prédikáció és fegyelmezetlenség 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Tanulmánykötet Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Lovas Borbála
S TDK A Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség klenódiumainak történeti áttekintése a 16–18. században 2022 László Orsolya
P Szaktanulmány Dávid Ferenc, a prédikátor 2022 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Mutatis mutandis 2019 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Telegdi Miklós Agendariusának gyóntatási útmutatója a korabeli európai penitenciálék tükrében 2022 Lenyó Orsolya
P Tanulmánykötet Dávid Ferenc és a kortárs prédikációirodalom 2022 Szigeti Molnár Dávid
P Recenzió, kritika A Gyergyaiak a város, az egyház és a tudomány szolgálatában. Egy erdélyi unitárius család három százada 2023 Kovács Sándor
P Szaktanulmány „...az mi prédikátorunkat győzd meg, (...) többé mi kenyeret neki nem nyújtunk” 2022 Varga Réka
P Szaktanulmány Egy unitárius értelmiségi életpályája a 17. század fordulóján 2018 Kovács Sándor
P Szaktanulmány Tavaszy Sándor beszámolói, írásai az unitáriusokról 2022 Rezi Elek