bibliakritika

Type Title Year Contributor
P Szaktanulmány A Deuteronomium előzményei és bevezetése 1970 Nagy András
P Recenzió, kritika McDonald, Grantley: Biblical Criticism in Early Modern Europe: Erasmus, the Johannine Comma and Trinitarian Debate 2023 Ilkei Lóránd

Comma Iohanneum

Type Title Year Contributor
P Recenzió, kritika McDonald, Grantley: Biblical Criticism in Early Modern Europe: Erasmus, the Johannine Comma and Trinitarian Debate 2023 Ilkei Lóránd

szentháromságtan

Type Title Year Contributor
P Monográfia Theodoret of Cyrus’s Double Treatise On the Trinity and On the Incarnation 2007 Pásztori-Kupán István
S BA Szakdolgozat Augustinus szentháromságtana 2013 Bacsó István
P Szaktanulmány Az immanens szentháromságtan 1970 Borbáth Dániel
S BA Szakdolgozat Augustinus Szentháromság-tana a De Trinitate című műve alapján 2023 Dombi Dóra
S BA Szakdolgozat Athanasziosz Antiochiaiakhoz írt levelének teológiatörténeti jelentősége 2012 Zsizsmann Endre
P Szaktanulmány A Korán Jézus- és istenképe a keresztyén teológia mérlegén 2021 Opra Koppány
P Recenzió, kritika McDonald, Grantley: Biblical Criticism in Early Modern Europe: Erasmus, the Johannine Comma and Trinitarian Debate 2023 Ilkei Lóránd
S MA Szakdolgozat Poitiers-i Hilarius élete és teológiai jelentősége 2016 Bacsó István
P Szaktanulmány A Fiú Isten problematikája Szász Domokos prédikációiban 2018 Geréb Miklós
S BA Szakdolgozat A szentháromságtan fejlődéstörténete a Szentírás lapjaitól a 381-es konstantinápolyi zsinat hitvallásáig 2014 Benedek Csongor
S MA Szakdolgozat Cézáreiai Nagy Baszileiosz élete és tanítása a szentlélekről 2016 Szakács Zsolt