A lelkiismeret kérdése Pál apostolnál, különös tekintettel Róm 2,14–15-re

Contributor

Az Újszövetségben a syneidesis szó először Pál leveleiben tűnik fel (18-szor), mint a hellenista népi filozófia szóhasználatából származó kifejezés. (A sztoikus filozófia gondolatvilágában az ember erkölcsi tudatát, ítélőképességét jelentette.) Az előfordulási helyek alapján nem lehet felvázolni egy átfogó tanítást a lelkiismeretről. Azt azonban meg lehet állapítani, hogy a lelkiismeret az apostol számára nem annyira teológiai, mint inkább antropológiai fogalom.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Geréb Zsolt: A lelkiismeret kérdése Pál apostolnál, különös tekintettel Róm 2,14–15-re. In: Az Út 30.2 (2004), 61--68

Tartalom jellege

Kiadvány típusa: Rövid szakcikk
Forrás: Az Út 30.2
Témakör: Újszövetség
Kulcsszavak: lelkiismeret
Bibliai hivatkozás: Róma 2.14 - 15