The Historical Setting of the Gospel of Judas and its Presentation to the Wider Public

Contributor

Júdás evangéliumának történeti háttere és bemutatása a nagy nyilvánosság előtt. Miután az evangéliumot ismertető tudósok egyetértettek abban, hogy ez az irat Kr. u. a 2. században keletkezett, némely újságíró mégis fölvetette annak a lehetőségét, hogy Júdás evangéliuma olyan hagyományanyagot is megőrzött, amely régebbi és megbízhatóbb annál, ami kanonikus evangéliumokban lelhető fel. Így Júdás evangéliumának bemutatása célzatossá és kétértelmű vált a nagy nyilvánosság előtt.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Roukema, Riemer: The Historical Setting of the Gospel of Judas and its Presentation to the Wider Public. In: Református Szemle 103.1 (2010), 7--20