A magyar megbocsátás-ethosz ébredése

Contributor

E tanulmány keretében a 20. század utolsó, és a 21. század első évtizedének magyar teológiai vonatkozásait vizsgálom, és ezen belül szinte kizárólag csak a református irodalomra összpontosít. Továbbá a magyar teológusok milyen modellek és képek segítségével írják le a megbocsátást.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Simon János: A magyar megbocsátás-ethosz ébredése. In: Református Szemle 106.4 (2013), 384--396