A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (III.)

Subtitle
Melanchthon dialektikája a teológia szolgálatában
Contributor

Melanchthon dialektikájának három korszakát ismeri a szakirodalom: 1520, 1528 és 1547. Az elsőre nézve levelezésében találunk utalást. 1519 januárjában Bernard Maurust látja el oktatási tanácsokkal. Levelében egyértelművé teszi, hogy senki se lehet kellőképpen művelt, ha nem tanulta meg a dialektikát, s ezért tervezi, hogy ír valamit röviden és vázlatosan a dialektikáról is. 1520 márciusában már Johannis Schwertfergernek, a wittenbergi jogászprofesszornak dedikálja megjelent dialektikáját. Ebben megemlíti, hogy diákjai sürgették a dialektika bővebb és alaposabb bemutatását, amit meg is tett, mert olyan időket élünk – mondja –, hogy a professzorok nagy része sem látja be e tananyag hasznát.

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Buzogány Dezső: A humanizmus az igei tudomány szolgálatában (III.). Melanchthon dialektikája a teológia szolgálatában. In: Református Szemle 113.3 (2020), 266--275