Fazakas Sándor – Kovács Krisztián (szerk.): Vallás és politika. Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenérő

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Rezi Elek: Fazakas Sándor – Kovács Krisztián (szerk.): Vallás és politika. Teológiai reflexiók egy komplex kapcsolat múltjáról és jelenérő. In: Református Szemle 113.1 (2020), 73--75