Peres Imre: Pál apostol túlvilági látomásai. A 2Korinthus 5 és 12 exegézise

Bibliográfiai hivatkozás

Bibliographic reference

Bányai László: Peres Imre: Pál apostol túlvilági látomásai. A 2Korinthus 5 és 12 exegézise. In: Református Szemle 111.5 (2018), 562--564